The Rain’s Air

A poem in Vietnamese by Đỗ Trung Quân
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

June

rain

if it did not rain

I shan’t remember

it didn’t rain and I didn’t remember

what will I do then?

you’re like a raindrop in the old borough

nurturing a memory embedded in my mind

a memory like the moss

stepping all over me as I slipped and fall

a love from a past unreachable

if it did not rain

there will not be a need for me to hit the streets

the homes suddenly yellow with daisies

scattered in bunches

in the yellow reverie

of your garment

June

upon a sombre sky

gone were the birds on the veranda

gone like you

gone like you are gone..

..

May 2022

.

KHÚC MƯA

tháng sáu

mưa

giá trời đừng mưa

anh đừng nhớ

trời không mưa và anh không nhớ

anh còn biết làm gì ?

em như hạt mưa trên phố xưa

nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ

kỷ niệm như rêu 

giẫm vào anh trượt ngã

tình xưa xa lắm rồi

giá trời đừng mưa

anh chẳng cần xuống phố

hoa cúc vàng nhà ai

thả chừng chùm

hoài nhớ

áo em vàng 

tháng sáu

trời buồn 

lũ chim sẻ hiên nhà đi mất

như em 

như em ..


Đỗ Trung Quân, the poet and artist living in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: