the missing branch of the river

A poem in Vietnamese by Dư Đằng Duy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

Vietnam from the air

the missing branch of the river

from the land of alluvium and budding rice husk

the straw scattered smiles

your lullaby send me drifting through a budding branch of the river

I found my namesake in your eyes

redrew the fire of May

a verse drew us out to sea

a brand new branch of the river of love

quenching your lips the waves of love anew

melodies of the moon for company

caressing first light through scattered thoughts

mesmerised by your embrace

connected the rivers with the sea

it began with a missing dawn

blatant undecided suicide

a branch of the river somewhere in a boundless sea

you have fallen beyond time

like a dream wandering along the boundary of the night

the dreams born over and over again in lifetimes

the same again and again lightly brewing

as the night swallows the shadows

past the bewitching hour

a wandering wind.

September 2022

_

n h á n h  s ôn g  m ấ t  t í c h

từ miền đất phù sa

nụ cười rơm rạ

em ru tôi theo mùa nước lúa trổ đòng

trong mắt em tôi tìm thấy tên tôi

vẽ lại ánh lửa soi sáng tháng năm

hát vang ca khúc nước ròng ra biền

nhánh sông cuồn cuộn yêu thương

ướp đôi môi em ngày mới từng ngày

trăng đệm nhạc cho tình khúc vuốt ve khuya

những sớm mai ảo vọng và mảnh vụn ý nghĩ

mê muội trong vòng tay em

nối dài trí nhớ giữa sông và biển

từ bình minh thất lạc

dửng dưng vô định bức tử

nhánh sông mất tích giữa trùng dương biền biệt

em rụng ra ngoài thời gian

như con mơ nhỏ dạo quanh vách đêm

những giấc mơ hoài thai suốt kiếp

trong hình dung cũ chập chờn hơi men

rồi đêm nuốt bóng

nửa khuya thành gió

lang thang.


Dư Đằng Duy, the poet from Vietnam is currently living in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the tumulus of April

A poem in Vietnamese by Dư Đằng Duy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Dư Đằng Duy by Nguyễn Nam

T H E   T U M U L U S   O F   A P R I L

Across the sky came the chill of April 

A mournful wave of icy wind

A mad horse had trampled across

What was left of this diminished horizon

The mask of a nation in exile

Stupefied by an ex-lover’s cold shoulder

A flag covered in the shades of remains

Saigon in the history books washed away by the blood of its people

As we meandered its streets mid-spring 

Each and every aching step hid the tumulus of April

—–

April 2022

M Ộ  P H Ầ N  T H Á N G  T Ư

Tháng tư về úa lạnh trời

Đầy tay gió buốt dạt khơi sóng hờn

Cạn trời cuối đất tang thương

Ngựa cuồng vó vấp cuộc tàn núi sông

Cố hương đắp mặt lưu vong

Ngẩn ngơ đất cũ lạnh lùng tình xưa

Cốt xương lấp kín màu cờ

Sàigòn đâu nữa máu mờ sử xanh

Ta đi giữa phố mùa xuân

Bước đau dấu cỏ mộ phần tháng tư.

Dư Đằng Duy

Dư Đằng Duy, the poet from Vietnam currently lives in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

night, tipsy

A poem in Vietnamese by Dư Đằng Duy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

Sydney Harbour Bridge, Vivid, Winter 2017

n i g h t,    t i p s y

you’ve swallowed thousands of drinks

savoured over and over again the cold dew

fractured branches

ants crawling around in a dreary corner

you’ve drank to the last drop, hues of the moon

saw to the end of the lunar cycle

you’ve forged and melted the sunset

in scattered falling pieces of broken stars

to your heart, swallowed a sword 

dangled ruins from the tumulus of dew

followed by the sadness of past lives

fathomless in the realms of endless heavens.

May 2022

—–

đ ê m  s a y

người nuốt ngàn ly rượu

ngậm tràn sương lạnh biệt trùng

nhánh cây nứt nẻ

con kiến bò quanh quẩn góc thê lương

người uống cạn màu trăng 

soi tận cùng đêm nguyệt tận

người nung chảy hoàng hôn

rơi rớt những vì sao vỡ vụn

nuốt thanh kiếm tận trái tim

treo tàn tích trên nấm mộ sương

những nỗi buồn theo sau tiền kiếp

dằng dặc sâu mấy cõi trùng thiên.

Dư Đằng Duy

Dư Đằng Duy, the poet from Vietnam is currently living in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: