Take me to the sea when I’m gone

A poem in Vietnamese by Du Tử Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A translation for my father.

I’ve learned the poem through my father, as a teenager never fully grasp the profound yearning and sadness in Du Tử Lê’s poem. Until I had translated the very last line, I finally had a glimpse of my father’s pain and the pain of soldiers like him; “The eternal exile of my soul”. 

I am sorry, I am sorry for your pain, I am sorry for your loss, I am sorry it has taken me so long, I am sorry it has taken an entire lifetime. 

Trâm


Take me to the sea when I’m gone

a life exiled shall never fill a barrow

nor the alien soil break down the flesh

how could a stagnant soul return home

Take me to the sea when I’m gone

the riptides shall take me

on the other side of the sea is my homeland

the bamboo groves evergreen through the ages 

Take me to the sea when I’m gone

but don’t be in a rush to close my eyes

let my eyes set upon my homeland alas

just in case my body never reach its destination

Take me to the sea when I’m gone

don’t hesitate ‘cause you’re worried for me

so many were fish food not long ago

another dried up corpse matters not

Take me to the sea when I’m gone

so I may meet again my children

so I may see them the falling tears

from eyes sadder than the dark

Take me to the sea when I’m gone

sing the national anthem on the way

so long ago since it’s been sung

(the song now a spectre)

When I’m gone the sadness too shall be gone

the eternal exile of my soul.

[March 2021]

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đời lưu vong không cả một ngôi mồ

vùi đất lạ thịt xương e khó rã

hồn không đi sao trở lại quê nhà

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi

bên kia biển là quê hương tôi đó

rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi

cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối

biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi

những năm trước bao người ngon miệng cá

thì sá gì thêm một xác cong queo

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

cho tôi về gặp lại các con tôi

cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi

từ những mắt đã buồn hơn bóng tối

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và trên đường hãy nhớ hát quốc ca

ôi lâu quá không còn ai hát nữa

(bài hát giờ cũng như một hồn ma)

Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết

đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.


Du Tử Lê, born 1942, Kim Bang, Ha Nam, Vietnam. The poet was the author of more than 70 publications. He graduated from Saigon University of Literature, he was an intern at a newspaper in Indianapolis, Indiana (1969). The poet died in 2019, Garden Grove, California, United States.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The nightwalker’s lullaby

A poem in Vietnamese by Du Tử Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

THE NIGHTWALKER’S LULLABY

like the kingfisher
perched for a lifetime on a pike
I’m wading through the puddles of life
in search of lost time

like the kingfisher
invariably resigned
I’m on the tumulus watching
the crows pick, picking
at the flesh of the dead
(life’s fresh yielding)
how should I put it
better is which meal

like the kingfisher
deep in the mud
I’m wasting my life looking
the laborious meaning

through fresh dead bodies
through flesh yet buried
through canines masticated limbs
through fallen heads the pigs spared
I’m living like a blindman
I’m living like a madman
I’m the kingfisher
diving for meaning

through a flat silent earth
through no man’s land

living like a fungus
shrinking, retreating in time

a shrivelling spirit
How am I human,
Is there another man like me?

2.
soft and silky like death
wistful like childhood
not once ever budding
on the tip of a motionless flagpole
her eyes remained open
her hands unresponsive
her hair the colour of darkness
blatantly holding on

my chest’s flaring sunlight
speaking of living
what is there to live for?

speaking of living
when I am no more
taking what with me
to the other side
sleep oh endless sleep

3.
I’m a headless ghost
ghost without a torso
I’m nothing but legs
or were they actually hands
searching for my body
searching for my heart
amongst the bullet casings
clinging to bombs and shrapnel
sleep oh endless sleep

never ask me, my love why
why do we love each other
why are my lips on fire
why are my hands cold
why am I weak at the knees
why am I shaking
I beg you why
allow me a breath
through your deflated chest
allow me an embrace
(em)my love, you’re the decimation of death!

love is like the tip of a blade
handle immersed, thrust upon my body
sleep oh endless sleep

there’s no meaning
beyond my love or your love
soaking in it are our bodies

I will lull myself to sleep
steep in the scent of sleep
wait for the golden hour.

September 2022

___

KHÚC THỤY DU

Thơ Du Tử Lê

1.
như con chim bói cá
trên cọc nhọn trăm năm
tôi tìm đời đánh mất
trong vụng nước cuộc đời

như con chim bói cá
tôi thường ngừng cánh bay
ngước nhìn lên huyệt lộ
bầy quạ rỉa xác người
(của tươi đời nhượng lại)
bữa ăn nào ngon hơn
làm sao tôi nói được

như con chim bói cá
tôi lặn sâu trong bùn
hoài công tìm ý nghĩa
cho cảnh tình hôm nay

trên xác người chưa rữa
trên thịt người chưa tan
trên cánh tay chó gặm
trên chiếc đầu lợn tha
tôi sống như người mù
tôi sống như người điên
tôi làm chim bói cá
lặn tìm vuông đời mình

trên mặt đất nhiên lặng
không tăm nào sủi lên

đời sống như thân nấm
mỗi ngày một lùn đi

tâm hồn ta cọc lại
ai làm người như tôi ?
2.
mịn màng như nỗi chết
hoang đường như tuổi thơ
chưa một lần hé nở
trên ngọn cờ không bay
đôi mắt nàng không khép
bàn tay nàng không thưa
lọn tóc nàng đêm tối
khư khư ôm tình dài

ngực tôi đầy nắng lửa
hãy nói về cuộc đời
tôi còn gì để sống?

hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ mang được những gì
về bên kia thế giới
thụy ơi và thụy ơi

3.
tôi làm ma không đầu
tôi làm ma không bụng
tôi chỉ còn đôi chân
hay chỉ còn đôi tay
sờ soạng tìm thi thể
quờ quạng tìm trái tim
lẫn tan cùng vỏ đạn
dính văng cùng mảnh bom
thụy ơi và thụy ơi

đừng bao giờ em hỏi
vì sao mình yêu nhau
vì sao môi anh nóng
vì sao tay anh lạnh
vì sao thân anh rung
vì sao chân không vững
vì sao anh van em
hãy cho anh được thở
bằng ngực em rũ buồn
hãy cho anh được ôm
em, ngang bằng sự chết!

tình yêu như ngọn dao
anh đâm mình, lút cán
thụy ơi và thụy ơi

không còn gì có nghĩa
ngoài tình anh tình em
đã ướt đầm thân thể

anh ru anh ngủ mùi
đợi một giờ linh hiển.


Du Tử Lê, born 1942, Kim Bang, Ha Nam, Vietnam. The poet was the author of more than 70 publications. He graduated from Saigon University of Literature, he was an intern at a newspaper in Indianapolis, Indiana (1969). The poet died in 2019, Garden Grove, California, United States.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: