the magical night

A poem in Vietnamese by Hieu Kien
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

me

by an illusion

a veil of water

saw you swimming

naked feet struggling

you wept

and I could not see

should I fish you out

all wet

us watching the moon together

gathered in the rising moon

the moon isolated from the city lights

clumsily passing by

the magical night

tôi

ngồi trên màn nước 

ảo ảnh

thấy bóng em bơi 

đôi chân trần vẫy vùng

em khóc

tôi không thấy 

hay là tôi vớt em lên 

ướt át 

em có thể cùng tôi ngắm trăng

trăng đang lên 

mặt trăng không nằm trong ánh đèn phố thị

chạng vạng qua đi 

tôi với em 

một đêm huyền diệu


Hieu Kien is a poet from Hai Phong, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: