the face of reality

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E   F A C E   O F  R E A L I T Y

.

A snow freckleface

taking up half of a hallow spirit

with one sole purpose through time

stripping the liberty of those in the streets

.

In dark crypts the inevitable rows of residing tombs

death differentiates not geography

distant is the classification of gender

the sound of flowing water

the hooting of the owl

the bumpy mounds

the length of the border, a paralyzed prevailing path

a topography warped

the face of dawn

a flaring spark upon a platform of spreading disease

in passing we’re mumbling 

some commemorative poem

the living now dead

.

February 2021

M  Ặ  T    T  H  Ậ  T

.

Khuôn mặt người nám tuyết

chiếm hết một nửa hồn thiêng

ngày tháng làm một cử chỉ

tước đoạt tự do những kẻ đi trên đường

.

Nơi hầm tối dãy nhà mồ tuyệt tự

cái chết nằm chung không phân biệt điạ dư

giới tính là một phạm trù xa lắc

tiếng nước chảy

cú kêu

và mấp mô gò đống

con đường hưng liệt chảy dài dọc biên giới

méo mó một địa hình

khuôn mặt bình minh

loé lên từ sàn dịch

nơi nào chúng ta đi qua

đọc lầm thầm một bài thơ chiêu niệm

kẻ sống đã chết

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

18 tháng hai, năm hai mươi


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the fragility of a breath

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E    F R A G I L I T Y    O F    A    B R E A T H

)(  )(

soft

to gushing

a breath like a straw mat rustling 

cutting into a sound sleep

a breath like mine

heartbreaking

denial

echoes of an ancient dagger

on heaving chest

life (sharpening its blade)

keen, out for fresh blood

the eerie breath

a sea of apparitions

endless crazy waves

breath shattering rocks

a life sentence in a grain of sadness

)(

31 tháng 5, 2022

M  A  N  H    T  H  Ở

)(  )(

nhè nhẹ

rồi dồn dập sao

thở như manh chiếu

cứa bào giấc mê

thở như ta

hống

não nề

vọng âm chủy thủ

bết bê ngực

đời

sắc lẻm hạt máu mùa tươi

thở như rờn rợn

ma hời đại dương

trăm năm bờ sóng dự cuồng

thở băm mành đá

hạt buồn chung thân

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

26 tháng 5, 2022


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a field bleached white in spring

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

In general, I feel rather lost translating HXS’s poetry. Reading Vietnamese poetry at first glance I generally capture the mood, but never truly grasp the plot until I translate it, equating to fully reading the work. I don’t know if it’s the East meet West scenario here, but I do feel like I’m doing an excavation of the poet’s vernacular.

In trying to understand the poet’s vernacular I often find myself reading newspaper articles and watching thirty-minutes Youtube videos like I did today on “đá mù”- how buying an uncut piece of nephrite is like gambling! The randomness of my general knowledge has unexpectedly expanded in the most interesting way.

My conclusion to all this; don’t let incomprehension stop you from taking that step into the total unknown. What you will find is more than the poem, or for that matter, the story, the poet, the writer. What you will find ultimately is the curiosity of a child. The inner child.

 A    F I E L D   B L E A C H E D   W H I T E   I N   S P R I N G

                                                       [white like eyes 

                                                       rolled upward. Mường Khương]

in passing, I saw your poem.   your

icily cloaked in a spectrum of colours

where shimmered dormant is a love story

seemed to have shattered my slumber

wholly flooded the frontier of coexistence

we’re the veins, vessels, bits and pieces

the breathing beneath the leaves

and dampness being the night

there’s no life left in plastic

the bottles collecting dust

the labels peeling the seal hidden

I find my way back to Phố Cẩm

a regal feral cat

saw nothing but chunks of nephrite

mulch covered springs

the dark eyes, the deep dark bottom of a lake

buried in the sandy banks a maple leaf

the season wiggling with the changeable wind

you won’t be able to hear the tinkling sound of music

rinse and dry

adding salt to the wound

the fire high at its peaking

level of dire straits

March 2021

B  Ạ  C  H   H  Ó  A   Đ  Ồ  N  G   X  U    N

                                                            [trắng như mắt

                                                              dã.         mường khương]

tôi nhác thấy bài thơ em.  của bạn

choàng rất lạnh một gam màu

nơi chuyện tình riu ríu ngủ

hình như cùng đổ vỡ giấc tôi

đã tràn thấu biên cương trùng cảm

chúng ta còn gân mạch li ti

thở dưới lá

và ẩm ướt thì đêm

nhựa đã không còn sức sống

đóng chai hàng bụi

nhãn bong con dấu ẩn chìm

tôi lần mò về cẩm phố

tơ lụa mèo hoang

chỉ thấy đá mù nhấp nhô

suối cỏ mùn

con mắt đen là đáy hồ thẳm

bờ cát vùi nông một lá phong cầm

gió chở mùa lung leng

em sẽ không còn nghe tiếng leng keng sóng lùa tâm nhạc

rửa sạch và đắp khô

muối dự phần da thêm bỏng rát

lửa cừ đã chín

độ trầm luân

h o à n g   x u â n   s ơ n

{26 tháng tư 2016}


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

butchers

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Are all those

Who holds a pen

Butchers?

Hết thảy

Người cầm bút

Là đồ tể?

.

October 2021

.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

we have carried each other

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

W E   H A V E   C A R R I E D   E A C H   O T H E R

)(

You’ve carried me through

a burning fire

I’ve brought you home

a cold abandoned house

/

My hands for so long have been undefined

lazy fingers knitted together

whispers through the gaps in the door

grinding lightly in departure

/

whispers in line with regret

embracing the muted wooden platform

a broken piece of the moon falls

a late reflection of a day of separation

/

Endearing is the loud coloured worn

sometimes quite sweet

sometimes quite proud

scent of the night

/

We have never, perhaps

looked at each other amidst

nostalgia and loss

not once mentioned a name

/

Nothing to say and nothing to say 

a bundle of cold yellow incense

not once warmed a fire

heat up the ashen words

/

We have carried each other then

a soul on the back of misery

without disparity

or tiny bit of contemplation

/

Our arrival at the tip of sadness*

fall from a time of doubt

the look of love

unreachable

)(

March 2022

—–

M  A  N  G   N  H  A  U   Đ  I

)(

Em mang tôi đi qua

một cơn nồm lửa bỏng

tôi mang em về nhà

ngôi nhà hoang rất lạnh

/

Lâu rồi tay không kẽ

những ngón đan lơ là

tiếng thầm trong kẹt cửa

nghiến nhẹ khi lìa xa

/

Tiếng thầm thanh song nuối

ôm bục gỗ câm màu

một nhành trăng gẫy đổ

chiếu muộn ngày chia đau

/

Thương mầu áo đỏng đảnh

có khi rất dịu mềm

có khi dài kiêu hãnh

của một tà hương đêm

/

Ta chưa từng, có lẽ

nhìn ra nhau giữa nền

luyến lưu và thất lạc

chưa hề nghe gọi tên

/

Câm nín và câm nín

lạnh tẻ bấy hương vàng

chưa từng hâm ngọn lửa

ấm một lời tro than

/

Rồi ta mang nhau đi

hồn trên lưng khổ xứ

không cả một phân kỳ

một chút hồn tư lự

/

Nơi ta đến ngọn buồn*

rớt từ thời nghi ngại

một ánh nhìn thân thương

đã vô cùng xa ngái

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

ngày bốn số hai [ 2.2.22 ]

*Như Ngọn Buồn Rơi, Từ Công Phụng

/


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

nowadays

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

N O W A D A Y S

.

assault on battery

corpses, thrown upon the dead 

[losses on both sides]

the threats of death in righteousness 

an artefact upon

a cutting-edge era

.

scouring around

an acrimonious life

the shrivelled ground

swelling

                         bloated

your eyes upon me all bleary

falling to pieces

the vigour of youth

lax

ah [um] forget it

divorcée

divorcé

no matter what we’ll weather the storms

the hundred exchange of bitterness

tough yes

the face.           red

with you, dear

simmering

.

January 2021

_____

Đ  Ư  Ơ  N  G    Đ  Ạ  I

.

ném bấc xuống chì

ném tử thi lên người chết

[bề gì cũng chết]

ném cái chết vào chính danh

ngụy xuống

thời tân tạo

.

rà rà 

ở gay gắt

đất cát co thắt

nở

                            phình

em nhìn tôi lơ mơ

bún thiu một cọng

ấu lực

nhẽo nhèo

à [ừ] thôi 

rổ 

bề gì mưa cũng nhịn

trăm điều nắng gay 

cực thì cực

mặt.             đỏ

riu riu

cùng mình

.

HoàngXuânSơn

25/10/2013

.

NB. I’ve learnt a few idioms in the process of translating the verse:

hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại; a vicious verbal exchange without a winner

Buồn như cọng bún thiu; sad, fallen to pieces

Rổ rá cạp lại; a marriage between divorcé and divorcée.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

finger reading

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


“imitating sensei on the seventh day of the week,

   The palmistry of Guiguzi finger reading alone is enough to make one dizzy”

* * *

F I N G E R   R E A D I N G

[ sickly face. and the long 

lines of questioning ?]

)(

I’m falling apart in pieces, seeds of you

in a pot of jubilee roses

a colony of ants lining up

waiting at the foot of a steep incline

,

Boundlessly boundless

like rock and salt. iron

a piece of roof tile thrown in the middle of a running

river. and invigorated was the river

,

The waves like blunt blades

tangled and hesitant

momentarily did nothing

discerning life’s unspoken intentions

,

Phonetics overgrown with moaning

a woman surviving a drought. 

rumbling thunder of those

who would never expose themselves

,

To then one day crawl away quickly

staggering like some love affair

broke my love into boundless seeds

outgrowing all which will no longer matters

)(

June 2022

_

“cuối tuần học lóm tiên sinh,

  Quỷ Cốc bấm độn mà mình ngất ngư”

* * *

B  Ấ  M    Đ  Ộ  N

                             [ mặt ốm.  và dài ra

                                                     cọng dây hỏi muốn gì ?]

)(

Tôi vỡ đầy hạt em

trong chiếc chum hồng ngoại

bầy kiến đứng sắp hàng

chờ xem con dốc mỏi

,

Mênh mông là mênh mông

như đá và muối.  sắt

miếng ngói ném giữa dòng

sông.  và sông tất bật

,

Ngọn sóng cùn như dao

dây dưa cùn dật sự

ở không một buổi nào

cứ nghe đời nhấp nhứ

,

Ngữ âm đầy tiếng rên

người đàn bà vượt cạn

mưa.  sấm nộ rất rền

người quên đứng dạng háng

,

Để một ngày chui mau

khập khiễng như cuộc tình

vỡ em tôi đầy hạt

vãi tràn hết linh tinh

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

23 tháng 5, 2022

[Victoria Day]

Nguồn :  https://damau.org/73733/bam-don


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

liquid amber

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art & Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

L  I  Q  U  I  D     A  M  B  E  R

[ a  v e r s e   c o m p o s e d   f o r   n g u y ễ n   t h ị   p h ư ơ n g   t r â m ]

//

liquid amber

a shock to the system in a gulp

she is like the first light

while I’m by noon resigned 

swinging from a rope, landing unexpectedly

endlessly uprooted

home to a gypsy camp

drinking

hands locked onto

the connector of survival

June 2022

_

V  À  N  G    P  H  Á  C  H

[ t ặ n g   n g u y ễ n   t h ị   p h ư ơ n g   t r â m ]

//

vàng phách

một ngụm kinh hồn

em neo ban sáng

tôi lòn bữa trưa

đu dây vào chỗ bất ngờ

chợt nghe trú sở cầu bơ ngút ngàn

khi về

cuộc rượu lang thang

bàn tay đã khóa lại 

ngàm mưu sinh,

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

5 juin 2022.

Hình: Pinterest

[http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=28177]


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: