annoyed with the cat

A poem in Vietnamese by Hương Cỏ May
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

ANNOYED WITH THE CAT

alone I consoled myself 

the breeze giddy

the sun playful

where could it be?

the cat… nodding off in a corner somewhere

ignoring the winter

the chill

consoled by its own warmth

I sat crying through the sunrise

through the everyday light

welcomed the breeze

… I forgot about the cat!!!

December 2022

_

GIẬN CON MÈO

Đơn côi tôi tự dỗ tôi

gió đùa

nắng chạy

biết nơi nào tìm?

Con mèo…ngủ gật lim dim

quên đông 

rét lạnh 

tự êm ấm mình

Tôi ngồi khóc suốt bình minh

nắng sang

gió đến

…tôi quên con mèo!!!

Hương Cỏ May

(bài thơ viết tặng…con mèo🥰

bẻ lái gấp quá đến quên cả vần😅)


Hương cỏ may, the poet lives in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

your one and only poet

A poem in Vietnamese by Hương Cỏ May
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

YOUR ONE AND ONLY POET

If I could be your one and only poet

How shall I note you in letters

Note all the detail that matters

Or should I keep you for myself?

,

Your love is a suspicious girl

Jealous of the moon, the clouds, the wind whirls

All the familiar things I’m proud of

You chosing me – my love…

,

Being with you brings me so much joy

Amongst the wintry afternoon clouds, I’m giddy, I am coy

Gathering the four seasons of our love in a wish

To become your one and only poet!

December 2022

_

THI SĨ CỦA ANH

,

Nếu được làm thi sĩ của riêng anh

Em sẽ viết gì về anh nhỉ

Viết về anh với bao điều dung dị

Hay là em ích kỷ…giấu anh đi?

,

Em của anh là cô gái đa nghi

Ghen cả với gió mây trăng nước

Riêng của em với bao điều thân thuộc

Em tự hào được anh chọn – anh yêu…

,

Ở bên anh niềm vui đến thật nhiều

Em vui đùa với mây chiều gió lộng

Gom bốn mùa yêu thương trong ước vọng

Em trở thành thi sĩ của riêng anh!


Hương cỏ may, the poet lives in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: