Blue

A poem in Vietnamese by Huy Cận
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Afternoon over the lawn in half-light…

The wild milk and wine lilies folded in sad pairs.

The spider’s hurried spun threads of sadness;

Darling! I will fan you till you’re asleep.

By the fan my unfurling heart;

Over our bed the coming of boundless fantastical birds.

Sleep darling, sleep with the simplest of dreams!

Through a lullaby of rustling mountain-ash leaves by the shore

The long silhouette stunned me…

– How ripe is your soul after so many seasons of pain?

Rest your head on my arms darling,

Let me feel the fall of your laden fruits of sadness…

—–

Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi…

Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.

Sợi buồn con nhện giăng mau;

Em ơi! hãy ngủ… anh hầu quạt đây.

Lòng anh mở với quạt này;

Trăm con chim mộng về bay đầu giường.

Ngủ đi em, mộng bình thường!

Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ…

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…

– Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?

Tay anh em hãy tựa đầu,

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…

_____

JANUARY 2022

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn:

1. Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940

2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

3. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007


Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in Ân Phú commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I’m reborn at dawn in your life

A poem in Vietnamese by Huy Cận
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

At each dawn, I’m again born in my life

A brave new world through your eyes

Me stepping across your seashore sound

I’m returned to the soundness of my soul,

Followed your waves; our destiny

A pair of waves in harmony

Out there in the big (deep dark blue) sea.

What if on our landing we crash?

As the afternoon takes a dive I’m by your side

Considered me as a brilliant reflection in your mirror

So I may love you to the very core of your being

My mind shall be full of you: thorns and roses.

At each dawn, I’m again born in your life

You are the sunrise, you are the Eastern light

The endless retreating foot of the horizon

The wristwatch, a fixture of my life

Counting each fateful hour.

You are the scent of the day, the scent of the night

The pungent scent of tree sap, the sweetness of fruit

My lungs are full of you, the simmering of you

The unquenchable thirst of my soul.

_____

JANUARY 2022

Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng

Anh đầu thai vào đời anh mỗi sáng

Đời tinh khôi theo hướng mắt em nhìn

Anh đi trên bờ của biển em sâu thẳm

Và anh trở về sâu thẳm của hồn anh,

Theo làn sóng em; vận mệnh đôi ta

Là hai đợt sóng giao hoà

Trên biển lớn.

Liệu hai ta có đổ xuống lúc cập bờ?

Anh dựa vào bờ em chiều lặn

Anh tự nhận mình trong gương em xán lạn

Để yêu em tận cội, tận nguồn

Để óc toàn em: hoa hồng và gai nhọn.

Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng

Em là bình minh, em là rạng đông

Là chân trời lùi xa mãi mãi

Và chiếc đồng hồ cố định đời anh

Đánh những giờ số mệnh.

Em là hương vị của ngày, hương vị của đêm

Hương vị nhựa nồng và trái ngọt

Mà anh hít thở để làm êm đói khát

Của hồn anh nung chảy khát thèm.

Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số xuân Đinh Sửu 1997


Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in Ân Phú commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Endless love

A poem in Vietnamese by Huy Cận
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m here, on the other side of the world you fared;

Searching over here, missing over there.

A long-distance affair, a lovesick pair

Endless sorrow over mountains to clouds declared.

.

Where you are now the sunlight’s low;

The afternoon downpour, river overflow.

The unquenchable thirst all around,

Upon dusk the flutter of bat wings sound.

.

The breeze of sad farewells says,

Missing each other to the end of days.

Alone, the blanket so cold –

My poor friend, just sad arms for a pillow.

_____

Vạn lý tình

Người ở bên trời ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,

Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

Chiếu chăn không ấm người nằm một –

Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.

_____

JANUARY 2021

Source:

1. Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940

2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007


Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in Ân Phú commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: