The Phan Rang Smile

A poem in Vietnamese by Kiều Maily
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE PHAN RANG SMILE 

Oh my Phan Rang

the aridest land of all places 

given birth to Champa’s greatest emperor 

with the most Cham souls residing 

The saltiest of all sea

my biggest flock of sheep is in Phan Rang

where a Cham tower is best preserved 

And

where the cheesiest of singers rose to fame

the hometown of a President of the Republic with the longest term in office

Oh my Phan Rang

soon to own the two largest nuclear power reactors in

Southeast Asia…

July 2022

CƯỜI PHAN RANG

Ơi Phan Rang tôi

nơi đất khô hạn nhất

từng hạ sinh vị vua Champa vĩ đại nhất

đang dung chứa nhiều sinh linh Chăm nhất

Biển mặn nhất

Phan Rang tôi có bầy cừu lớn nhất

giữ lại khu tháp Chàm nguyên vẹn nhất

Và 

nảy sinh ca sĩ nhạc sến nổi tiếng nhất

cho ra đời tổng thống nền Cộng hòa tại chức dài năm nhất

Ôi Phan Rang tôi

sắp sở hữu hai lò điện hạt nhân lớn nhất

Đông Nam Á…


Kiều Maily, the poet and freelance artist is from Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: