A view rounded & framed

A poem in Vietnamese by Lê Nhi
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A view rounded & framed 

for so long I have not written a poem

the starving vernacular

the tired and old poetic prose

my heart is unencumbered and free

to write about my mother’s visit

the clutter of peanuts and other root consumables

even a chicken dream of calling upon an oblivious dawn

gave all she could to her children

my mother’s eyes bleary in each uneven step through the awakening city

the alarming gongs of anxiety

                         in the hurried dying light

her son’s hair now peppered with grey

though could not pictured himself steeped in the smoke of home

to write about my father is like the return of a sudden teardrop!

drifting away in a far off land

the night orphaned at the bottom of a grave

eyes burning

rounded

& framed

(a day void of winter)

December 2022

Đôi mắt vuông tròn

lâu rồi không viết một bài thơ

khi ngôn từ đói lả

tứ thơ cũ quá

mà lòng mình thông thống nỗi niềm

viết về hôm mẹ tới thăm

vẫn lỉnh kỉnh nào khoai nào lạc

cả con gà mái mơ gọi bình minh ngơ ngác

cũng đụm cả cho con

mắt mẹ kèm nhèm bước thấp bước cao khi phố lên đèn

tiếng kẻng va vào nỗi lo

                          sợ chiều vội tắt

thằng con đầu hai màu tóc

không dung nổi hồn mình trước vệt khói quê

viết về cha như giọt nước ậc về!

chảy trong miền viễn xứ

đêm mồ côi hắt hiu đáy mộ

câu thơ cay mắt

vuông

tròn

( một ngày không có mùa đông )

Lê Nhi


Lê Nhi, the poet from Nam Trực, currently living in Hải Phòng. Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Focal point

A poem in Vietnamese by Lê Nhi
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

When I write on a flower petal
the words become invalid
any kind of affection is futile
a relic in the middle of a forest.
.
a podium without lights but shimmering
brilliantly
lighting up the smiling faces lurking
behind the makeup
subterfuge
Hidden pain?
.
My affection sketch in crayon
red
green
violet
yellow
each colour blended together with joy
the one time imprisoned soundly in hell
the one time wound completely sealed
.
from my chest, a river pouring
upstream
my blood coursing through the villages touch each hamlet
on my shoulders
the sizable sun and moon
but my thin fragile embrace is full of home

November 2022

Bắt nét


Khi tôi viết lên một cánh hoa
mọi ngôn từ trở thành bất lực
mọi tin yêu bỗng hoá vô thức
mặc niệm giữa rừng.
.
sân khấu không đèn mà lập loè
sáng trưng
soi những gương mặt cười nấp trong
son phấn
phải chăng sau hư ảo
khuôn mộc nào cũng đựng một nỗi đau?
.
tôi vẽ tình yêu bằng sáp màu
đỏ
xanh
tím
vàng
lẫn vào màu hạnh phúc
một lần nào đi sâu tù ngục
để một lần rịt chặt vết thương.
.
ngực tôi, dòng sông nhoi ra
thượng nguồn
máu chảy nơi nao cũng va thôn va xóm
trên vai tôi
nhật nguyệt rộng lớn
mà lòng tay gầy chỉ đẫy đủ giấc quê


Lê Nhi, the poet from Nam Trực, currently living in Hải Phòng. Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: