Windswept on either side of the night

A poem in Vietnamese by Nguyễn Quý
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Windswept on either side of the night

I’m awake at the spine of the hill

The moon is lost

Boundlessly wandering.

Mountainous on either side of the night

Peaks of anxious anticipation

Running through the river of the night

The incessant trickling sound of water.

Yearning on either side of the night

The hovering kisses of clouds

Moments beyond reality

Brimming joy.

Desolation on either side of the night

Lucid dreams of inebriation

Either side of I

You are by my side.

December 2022

Đêm lật bên nào cũng gió

Anh trở giấc ở bên đồi

Trăng bây giờ đi biệt tích

Đang còn mê mải rong chơi.

Đêm lật bên nào cũng núi

Khuya khoắt mà cứ bồi hồi

Sông đêm vẫn triền miên chảy

Tiếng reo con nước không nguôi.

Đêm lật bên nào cũng nhớ

Môi hôn lơ lửng như mây

Phút giây nào hơn thực tại

Niềm vui có lẽ đong đầy.

Đêm lật bên nào cũng vắng

Ta mơ ta tỉnh ta say

Ta lật ta ra để thấy

Có em trong cuộc đời này.


Nguyễn Quý, the poet is currently an electrician in Ban Me Thuot, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

And the morning is as cold as the century

A poem in Vietnamese by Nguyễn Quý
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

And the morning is as cold as the century

The tiny hairs stood up in attention, quivering

Naked, because clothes are not an option

The clothes as they were, abandoned on the side of the mountain

In the darkness of a drunken night.

(December 2021)

_____

Và buổi sáng lạnh lùng như thế kỷ

Những sợi lông ngơ ngác đứng run run

Không mặc áo bởi vì không có áo

Vì hôm qua say rượu bỏ trên đồi.


Nguyễn Quý, the poet is currently an electrician in Ban Me Thuot, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The innumerable poets

A poem in Vietnamese by Nguyễn Quý
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The innumerable poets

continuous production of poetry

overloading the publishers

The readers aren’t so eager

dare not spare

the change

to buy them

Poetry is scattered and exhausted

all over the floor

in all the bookstores.

May 2022

—–

Nhà thơ nhiều vô kể

Thơ ra liên tục

Nhà xuất bản quá tải

Độc giả không dám bỏ tiền mua

Trong nhà sách

Thơ nằm la liệt.

May be an image of ‎text that says "‎KHOA HỌC XÃ LẦM HỌI HAN ااام VIET VIỆN 0 NAM TIẾN TIẾN IGÂN SÁCH TIẾN THẠC THẠC THẠC SCIENCES TIẾN TIẾN SĨ THẠC ACADEMY OF ۔CIAL SI DMD YYW22‎"‎


Nguyễn Quý, the poet is currently an electrician in Ban Me Thuot, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: