they disregard your sadness

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thanh Thủy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

they disregard your sadness
they disregard your tears
they ignore your pain
they bring forth your misadventures

SO WHAT, LIFE HARDENS US… THE MORE LIGHT LIFE SHEDS ON OUR MISTAKES, THE MORE WE SHINE..

January 2023
__
Không ai để ý những nỗi buồn của bạn.
Không ai để ý những giọt nước mắt của bạn.
Cũng không ai để ý những nỗi đau của bạn.
Nhưng tất cả họ sẽ nhin thấy những lỗi lầm của bạn.

NHƯNG, TỚ LỲ RỒI… TỚ KỆ NHÉ ĐỜI, BẠN CÀNG SOI THÌ TỚ CÀNG SÁNG THÔI.


Nguyễn Thanh Thủy is a poet currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: