Dreaming of becoming a drop in the ocean

DREAMING OF BECOMING A DROP IN THE OCEAN

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thị Xuân Mãn

Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm


Imagining myself as a drop 

In the ocean

Through the four seasons making waves in distant land

Teasing the endless age old sand

`

Frolicking with the wind

Calm eddies through the breeze

Waves waiting for the tide to rise

Admire the golden moonlight

`

Then there are those raging stormy days…

…heaven and earth, tipsy and lopsided by the squall

…I am the tempest of them all

A wintry wave melee with a hurricane

`

But my heart dreams always of those peaceful green days

Silent waves through the boundless ocean

Then I could then surely be me

A drop of water amidst foreign seas

`

A whispering drop

Admiring the golden sunlight sending off the drifting clouds

The return of a fateful moon upon dusk

So graceful be the moments dotted with the fondness of home

`

Then one day this drop of water shall be a part of a cloud

Sowing life into all the trees

bloom in new grass and the most pungent of flowers…

—–

December 2022

 

MƠ LÀM GIỌT NƯỚC GIỮA BIỂN CẢ MÊNH MÔNG 

`

Ta mơ ta là giọt nước nhỏ

Giữa trùng dương biển cả mênh mông 

Để bốn mùa làm sóng vỗ xa xăm 

Cùng đùa vui với dãy cát dài ngàn năm êm ả 

`

Cùng với gió đùa cùng với gió 

Gió dịu dàng thì sóng sẽ dịu êm

Để cùng sóng nước chờ đợi thủy triều lên

Để cùng ngắm ánh trăng vàng soi bóng 

`

Có những ngày bão giông cuồng nộ …

…trời đất say thổi bùng cơn bão tố 

…ta phải làm cơn sóng dữ

Sóng bạc đầu đùa với trận cuồng phong 

`

Nhưng lòng luôn mơ những ngày xanh êm ả 

Sóng lặng thầm giữa biển cả mênh mông 

Rồi sẽ mừng vì được chính là ta

Một giọt nước nhỏ giữa ngàn khơi xa lạ

`

Giọt nước nhỏ rì rào 

Nhìn Nắng vàng thổi nhẹ áng mây trôi 

Cho chiều về cùng soi bóng ánh trăng thề 

Để tháng ngày thêm đẹp chút tình quê 

`

Rồi một ngày giọt nước nhỏ thành mây

Gieo sức sống cho muôn cây 

nở thành hoa thơm cỏ lạ…

“`

Nguyễn Thị Xuân Mãn


Nguyễn Thị Xuân Mãn, the poet currently lives in Thủ Đức, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: