As fragile as breathing

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

AS FRAGILE

AS BREATHING

Ashes upon the brow

The fate of dust

Amidst this 

Transient world

.

As fragile as breathing

It may be spring

Tomorrow’s ashes

Remember that.

MARCH 2, 2022

—–

MỎNG NHƯ

HƠI THỞ

Xức tro lên trán

Nhớ thân hạt bụi

Bay giữa trần gian

Một đời ngắn ngủi

.

Mỏng như hơi thở

Xuân xanh lúc này

Mai là tàn tro

Người ơi nhớ lấy.


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Don’t be like the wind

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Lovely gentle 

eyes like

Blue sky perched 

upon the veranda

Were you born to 

the world to

Sweeten the earthly 

pages of poetry

Time be it not 

like the wind

Thoughtlessly blowing 

swaying the poor waves

The sound blues – 

as rosy as poetry

Proud against life – 

unhurriedly languishing

Asking time and again 

to slow down

Ease the wilting, 

the fragility, 

the rapid decline

– Be not flowers or clouds 

or as shiny as glass –

So you may be my love, 

forever youthful 

in my naive clumsy poems.

_____

ĐỪNG NHƯ

NGỌN GIÓ

Đôi mắt đẹp 

và hiền như thể

Khoảng trời xanh 

đậu trước hiên nhà

Có phải 

trời sinh em ra để

Những trang đời 

ngọt lịm thi ca

Năm tháng ơi

xin đừng như ngọn gió

Thổi vô tình 

nên sóng cả nghiêng chao

Những xanh biếc –

hồng hào như thơ đó

Ung dung giữa đời –

chẳng vội hư hao

Cứ ao ước thời gian 

đi chậm lại

Đừng chóng tàn

dễ vỡ

và trôi nhanh

– Chớ là hoa là mây

là lóng lánh thủy tinh –

Để em mãi thanh xuân 

trong thơ anh vụng dại.

*****

JANUARY 2022


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor born in 1951, Thanh Khe, Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Subject matter

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photograph: Nguyễn Thị Phương Trâm

Drifting

through the boundless paths and alleyways

Deserted countryside –

sweeping silent miles

Through untold gushing streams

But unsurpassable is my shadow,

inconsolable…

July 2022

_

ĐỀ ẢNH

Lênh đênh 

qua vạn nẻo đường

Bản thôn vắng ngắt – 

dặm trường lặng thinh

Qua bao truông suối gập ghềnh

Cũng không qua nổi bóng mình, 

buồn hiu…


Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

In the middle of the desolation of the human heart

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The truth is not always

obvious

What is gone 

do not necessarily wants to be found

No matter how brilliant the light

staying up night after night

The love lost 

washed away by the rain, the endless clouds

/

Who said distance

makes the heart grows fonder

It is nothing 

short of a cliche

From their side of the globe –

the returning echoes of nasty retort

Because we all believe the truth 

alone belongs to us 

/

The intellectual no different to the average joe blow

the rage

Let alone

blood is thicker than water

Spitting in each other faces –

the insults

That even God, Buddha, Allah 

were horrified

/

Silence is golden

often it’s wise to say nothing

Nodding to then shake your head

sitting on the fence

Vainly 

in search of lost time

Because there’s nothing left

amidst the desolation of the human heart

April 2022

—–

GIỮA 

HOANG MẠC 

LÒNG NGƯỜI

Chẳng dễ gì

lần ra đâu là sự thực

Và biết tìm đâu

những-thứ-không-còn

Dẫu có chong đèn

bao đêm thao thức

Những tin yêu xưa

đã rụng theo mây ngàn

/

Ai đó nói sống xa nhau

tình mới đậm tình

Ôi chuyện đó

chỉ là ngôn tình sến súa

Từ hai nửa địa cầu –

người quay về nhau xỉa xói

Bởi ai cũng tin chân lý

thuộc về mình

/

Trí thức lẫn cùng đinh

khi nổi trận lôi đình

Có kể chi

giọt máu đào hơn ao nước lã

Hét vào mặt nhau –

mạ lỵ nhau cho đã

Chúa, Phật, Thánh Thần

cũng phải thất kinh

/

Im cho nó lành

chớ há miệng mắc quai

Gật rồi lắc lâu dần

dễ thành người ba phải

Chỉ hoài công thôi

đi tìm thời gian đã mất [*]

Bởi chẳng còn chi

giữa hoang mạc lòng người.

[*] mượn ý À la recherche du temps perdu


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

What is there left to say

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Thirty thousand people unjustly lost their lives 

A transgression the size of a mountain

The evil deed of educated people

Accepting money-commissioned-blood

The misplaced ashes 

How will they rest?

How will they escape their earthly bounds

O murdering thieves

Demons in human disguise

Mouth spurting morality

While their hands pick our pockets

The nauseating faces

The consequence of what is happening right in front of you

It is no joke…

June 2022

_

HẾT LỜI

Ba vạn người chết oan

Tội to như trái núi

Ác thay lũ cẩu quan

Ngậm tiền-hoa-hồng-máu 

Tro cốt còn thất lạc

Làm sao mà yên nghỉ

Làm sao mà siêu thoát 

Hỡi cái lũ gian ác

Quỷ dữ đội lốt người

Miệng lên giọng đạo đức

Tay giở trò móc túi 

Nhìn mặt đã muốn ói

Nhân quả chuyện trước mắt

Không phải chuyện đùa đâu…


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Spin doctor

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


WAR – CHIẾN TRANH

An unhealed wound

The arguments, explanations

The dead are… dead

More talk, more pain.

Vết thương cũ chưa lành

Lại tranh cãi, thanh minh

Người chết thì đã… chết

Càng nhắc càng đau lòng.


SPIN DOCTOR/TÀ BÚT

Waving the pen like a sword

Heads will roll

Time disjoined & talent

Unable to grasp the idea of indiscretion

Múa bút tựa khoa đao

Cũng đầu rơi máu chảy

Thời gian vốn rạch ròi

Tài không dung được tội.


A MEETING/HỌP

The listener: a deaf guy

The speaker: a dumb dude

But both are fully aware that

They’re talking about nothing at all.

Người nghe: một anh điếc

Người  nói: một gã câm

Nhưng cả hai đều biết

Đang bàn cái-trống-không.


FRUIT & FLOWERS/HOA & TRÁI

Teach children about love

A lesson in humanity

Teach children about hate

The seeding of corruption.

Dạy trẻ biết yêu thương

Là dạy cách làm người

Dạy trẻ lòng căm thù

Là gieo mầm tai ương.


SECRETS/BÍ MẬT

A person’s shadow

A clear reflection of joy and sadness

The shadow there is darkness

Only one would know.

Cái bóng của mỗi người

Soi rõ những buồn vui

Bóng kia là góc tối

Chỉ riêng mình biết thôi.


THE WEED/CỎ DẠI

The weed in our garden

We could easily weed them all out

The weed in our heart

There’s no end to them.

Cỏ dại trong vườn nhà

Ta dễ dàng nhổ hết

Cỏ dại trong lòng ta

Chẳng làm sao tận diệt.


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Why is there such a fuss and rush in falling apart

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Barely a mile

Looking back at one’s life

The sunset is like a mere full stop

/

Barely together and already falling apart

Barely a wave and we’re grey

The sadness barely gone and the glass is already empty

/

The endless dusk

Fluttering sunlight

Why is autumn in such a rush?

/

What are we waiting for

Lost track of the golden crane of long ago

Across the land the desolation

/

Not many miles left

Some have left, some stay

Tears like the dew

/

There’s no rush to fall apart

There’s no rush for such adventures

With barely enough time to say goodbye

/

Barely a mile

Looking back it’s the end of a lifetime…

May 2022

—–

VỘI CHI

NHỮNG TÀN PHAI

Chưa đi bao nhiêu dặm

Ngoảnh lại hết một đời

Hoàng hôn như dấu lặng

/

Chưa hợp đã vội tan

Sóng chưa kịp bạc đầu

Sầu chưa vơi ly cạn

/

Chiều đi chiều đi mãi

Vạt nắng phất phơ bay

Phải mùa thu đang vội?

/

Thôi còn chi mong chờ

Hạc vàng xưa mất dấu

Hoang vu khắp bãi bờ

/

Chẳng còn bao dặm đường

Mà người đi, kẻ ở

Mắt lệ nhòa như sương

/

Vội chi những tàn phai

Vội chi hỡi phiêu dạt

Không kịp lời chia tay

/

Chưa đi bao nhiêu dặm

Ngó lại hết một đời…


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Wildflowers

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Oblivious 

at the side of the road

Wildflowers 

its own scent

Faintly there 

and not 

there at all

In the morning breeze 

evening dew

Matters not 

the summer light 

winter rain

Obstinate 

against adversity

Not because of this 

nor that

Flower for no reason at all

Quietly

– just quietly

The poor things in bunches 

Relying on others

Living off other people

Not lucky enough 

to be troubled

Why be burdened 

with a name

A sincere heart 

– the light private scent

A gift for the brilliant blue sky.

_____

JANUARY 2022

HOA DẠI 

Ngơ ngác 

bên vệ đường

Hoa dại 

hương rất riêng

Thoảng 

như không 

như có

Trong gió sớm 

chiều sương

Mặc nắng hạ 

mưa đông

Lầm lì 

trong gian khó

Chẳng vì này 

vì nọ

Khơi khơi 

hoa trổ bông

Thầm lặng –

thầm lặng thôi

Thương ơi 

hoa chùm gởi

Thân nương vào kẻ khác

Sống còn 

nhờ dựa hơi

Không mảy may 

ưu phiền

Danh phận 

chi thêm mệt

Tâm thành 

– chút hương riêng

Gởi trời cao 

xanh biếc.

_____

Nguyễn Văn Gia


Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: