The trance of quiet prayer

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE TRANCE OF QUIET PRAYER… .

a trance in a trance

empty horizon 

whitewashed life

in passing clouds

the ins and outs of the origin of ashes

hellos and goodbyes

our spirit in a trance 

rising smoke… .

June 2022

_

NIỆM… .

niệm duy nhất niệm 

chân trời

rỗng không 

đời trắng mây vời vợi qua

cõi tàn tro bụi vào ra

đón rồi tiễn 

niệm này ta 

khói mình… .

Thơ Phạm Hiền Mây

Google: ① Nhớ, nhớ nhung: 念家 Nhớ nhà; ② Suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi: 心無二念 Trong lòng không có suy nghĩ gì khác; ③ Đọc, học: 請把這封信念給我聽 Xin đọc thư này cho tôi nghe; 念經 Đọc kinh, niệm kinh; 他念過中學 Cậu ấy từng học ở trường trung học.


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I thought

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


I THOUGHT… .

I could love people with all my heart

I could still love myself more

as forever will the wind blow

the lonely leaves through our lives

/

as forever will be the water-mark of the sky

the smoke’s affection for the passing clouds

the unconditional love for humanity

but self-love is three times that of the love for you and me… .

April 2022

—–

TƯỞNG… .

thương người bằng hết chân tình

tưởng thôi mình vẫn thương mình phần hơn

như muôn thuở gió hoài cơn

lá thương bày rụng cô đơn xuống đời

/

như muôn thuở nước in trời

khói thương dòng bóng mây vời vợi qua

thương người tưởng rất bao la

mà thương mình lại gấp ba thương người… .


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The idea of endless love

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

the idea of endless love is how much

agony or joy in such risky deployment

how much ups and down sounds enough

the extent of how much heaven and earth

before the undone of the chastity belt

the idea of endless love is pink or purple

lush bushes or through plush moist crevices

drag race till we’re satisfied

on our back till age couldn’t be denied

the idea of endless love is lopsided or round

long or short so we can both dream… .

June 2022

_

HỎI CÁI TRĂM NĂM… .

cái trăm năm ít hay nhiều

sướng hay khổ để thân liều thử phen

mấy lên xuống mới thành quen

mấy trời đất mới tháo then thiên đường

cái trăm năm tím hay hường

cỏ um hay lối nõn nường nước khe

để ta một trận chấu xe

đã đời rồi ngửa nằm nghe tuổi mòn

cái trăm năm méo hay tròn

ngắn hay dài để nhau còn giấc mơ… .


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Last words

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

https://www.abc.net.au/news/2019-10-24/39-bodies-found-in-container-truck-in-essex-what-we-know/11634182

mum mum I can not breathe

.

mid one life this appalling plead

be the next life indeed

.

born again no, not of this land

as feral birds not man

.

oblivious to poverty

wings wide forever free

.

(better than) a stream cut off by rotting trees

(a heart) in blinding waves of agony

.

forgive me please for letting go 

I’m sorry mum

(just so)

.

(October 2019)

.

LỜI CUỐI…

.

con không thở được mẹ ơi

tiếng kêu bi thiết giữa đời trần ai

nếu còn thêm nữa kiếp mai

.

xin thôi đừng tiếp đầu thai chốn này

thà như muông thú chim bày

.

hồn nhiên no đói ăn mày trời không

tự do cánh sải mênh mông

.

hơn dòng lạc củi rêu sông nước tù

đớn đau lòng khói sóng mù

.

thứ tha con đứa buông phù thế rơi

con xin lỗi mẹ

mẹ ơi… .


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Forever yes

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


FOREVER YES

.

forever, yes

the yellow of petals

shimmering endlessly on new grass

.

so the residing day may forever be a poem

a perpetual guest of an idyllic world with a heart

.

forever yes

through the shadow of time

with the tempest of this world on our shoulders

.

upon the precipice of my dreams

next to you, gaze at the dying light

.

by dusk watch the falling leaves 

listen to the courtship song of the blackbird

forever, yes.

.

December 2020

_____ 

MÃI NHA… 

.

mãi nha

màu cánh hoa vàng

lung linh với cỏ xanh tràn non tơ

.

cho ngày trọ cứ hoài thơ

cho đời khách cứ mộng mơ trú tình

.

mãi nha

năm tháng bóng hình

dù trần gian vẫn chúng mình gió vai

.

bên thềm em ước một mai

cùng anh ngắm nắng trời phai dặt dìu

.

ngắm hàng hiên lá rơi chiều

và nghe sáo hót yêu nhiều

mãi nha… .

.


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Surprisingly infinite

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


SURPRISINGLY INFINITE….

even when the sky is draped in smoke

a golden moon is glorious in realms of moonlight

as we are always and will be abundant in leaves and clouds

evergreen, fly beyond winter

quiet beyond the thunderstorms

blooms of sunlight beyond the evening mist

as we are always and will be an infinite bloom

even when life is full of endless separation….

June 2022

_

VÔ CÙNG CẢ KHI… .

cả khi trời khói vào giăng

thì cung nguyệt vẫn này trăng rất vàng

như ta vậy, lá mây ngàn

sau ngày đông sẽ xanh vàn cánh thêm

sau giông bão gió nằm êm

và hoa nắng mới sau đêm mịt mùng

như ta vậy, đóa vô cùng

cả khi đời đó muôn trùng cách chia… .


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The thousand years waiting for you

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU… .

.

the thousand miles the scented of an old shirt

the thousand years waiting for the countless lakes wanton

in the breeze the desiccated falling leaves by the banks

searching for a scent upon the sunset hovered clouds

.

a scent dressed in a long dream

the daze moon pinned on me the thousand years of waiting

the silken spins of excitement

begs for a thread or two to hold onto such yearning

.

the form within the scent of the old shirt 

the thousand years I’ll wait though we may fade

knowing life means separation

I’ll wait calmly for tomorrow’s swells of smoke

.

the surprised rising mist 

wait for the warm embrace in shattered pieces of the afternoon

weigh on a single moment 

the scent dressed in a thousand years of waiting

.

March 2021

NGHÌN NĂM EM CHỜ… .

.

mùi hương áo cũ dặm ngàn

nghìn năm em đợi vô vàn hồ rơi

gió bờ lá rụng tà phơi

hoàng hôn mây luyến tìm hơi hướm hoài

.

mùi hương áo mộng cơn dài

nghìn năm em đợi trăng cài ngác ngơ

bồi hồi nỗi ngóng là tơ

vàng xin ít sợi buộc mơ giấc tình

.

mùi hương áo ấy bóng hình

nghìn năm em đợi dẫu mình dấu phai

biết đời thường lối rẽ hai

vẫn yên bình đón ngày mai khói nhiều

.

bâng khuâng sương trắng dâng triều

vòng tay đợi buổi ấm chiều còn dăm

mang theo nhé lúc về thăm

cái mùi hương áo nghìn năm em chờ… .


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Let’s go home together, if that’s okay

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

tie my hair

put a garland through my hair mother

.

I will hold high in my hand, a flag (tiny

tiny like me

tassels flying)

.

I will be marching in a parade

I will be marching in a protest

I will protest the guns aimed at my home

aiming at my parents

my classroom

my friends and everything that I love

everything dear to me

.

mother fasten my shoelaces tightly

I want to be sure on my feet

.

my feet are energetic

.

I will be marching in a parade

I will be marching in a protest

.

protest the war

.

hey, uncle with the gun, there’s blue 

and yellow in our flag, if you like it

I’ll give it to you

.

then we can all go home

I’m sure your mother misses you

the way my mother’s waiting for me at home

.

let’s go home together

if that’s okay… !

MARCH 4, 2022

—–

CHÚNG TA CÙNG VỀ NHÀ, CÓ ĐƯỢC KHÔNG… !

mẹ cài giùm con vòng hoa lên đầu

cột giùm con mái tóc

.

con sẽ cầm trên tay, ngọn cờ này (bé xíu

bé giống như con

lất phất tua đuôi)

.

con đi diễu hành

con đi phản đối

con phản đối cầm súng chĩa vào nhà con

chĩa vào ba mẹ con

lớp học con

bạn bè con

và tất cả những gì con yêu thương, thân thuộc

.

mẹ cài giùm con dây giày cho chặt

chắc đôi chân

.

con không mỏi bước

.

con đi diễu hành

con đi phản đối

.

phản đối chiến tranh

.

chú cầm súng ơi, cờ có màu xanh

cờ có màu vàng, chú thích không, cháu tặng

.

rồi về nhà

chắc mẹ chú bên kia đang đợi 

như mẹ cháu ở đây cũng đang đợi

.

chúng ta cùng về nhà

có được không… !


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: