Fretful

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A thought threw to the sky

Met a dark cloud

As it turns out

Nothing disappears without a trace.

.

The earth struggling to shrink

So we may have 

A place

.

Shrunk so small

A sprinter to the touch

Conceivable

The bubbling

Heat

.

August 2020

_____

BĂN KHOĂN

.

Thả ý nghĩ lên trời

Gặp đám mây đen 

Thì ra

Chẳng gì tan không dấu vết

.

Trái đất phải cựa mình thu xếp

Để ta

Có một chỗ 

Ngồi

.

Dù đã thu mình rất nhỏ

Sờ xuống dằm

Vẫn thấy

Nóng 

Sôi

 .

23/8/2020


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The net

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Do trees believe it would grow?

Do rivers believe it could flow?

How come the mountain there gets to stand and sit?

.

Then again there’s always the exception

.

The exception – the baiting of humanity

Watching

A fish squirming in the net.

.

July 2019

_____

GIÃY LƯỚI

.

Cây có tin cây được lớn?

Sông có tin sông được trôi?

Sao núi kia cũng nhấp nhổm đứng ngồi?

.

Đúng ra thì luôn có ngoại lệ

.

Ngoại lệ – mồi nhử nhân gian

Xem

Cá ùm ùm giãy lưới.

.

3/12/2016


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Movement

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographt: Nguyễn Thị Phương Trâm

Thơ của Sấu Mã đến với tôi không phải là một cái duyên mà là “inevitable” một sự xác xuất. Những lời thơ của SM đối với tôi vừa nhắc nhở, và vừa an ủi, ai mà chẳng phải đối với con ma của thời gian. 

Reading SM’s poetry to me isn’t fate but more of an inevitable probability. His poetry to me is a reminder and consoling, no one can avoid the need to eventually face the ghost of time.


MOVEMENT

.

You sir

A hundred faces in a gallery

Each day the profile changing

.

Fret naught the familiar face unfounded

One day shall be allowed to be hung

Just practice shaking hands with strangers

.

The old friend then see

Don’t hesitant be

Remember to note all the colourful movements

.

Facing – the person or ghost

Don’t scream

He looks at you much the same

Why fidget

Appropriated from you sir – confront the gallery

One face and…

.

Together join the club of disguised 

.

August 2019

_____

CHUYỂN ĐỘNG

.

Anh 

Bảo tàng trăm khuôn mặt

Hình đại diện thay đổi từng ngày

.

Bạn chớ buồn khi chưa thấy mặt quen

Một buổi kia sẽ được treo lên

Giờ hãy tập bắt tay người lạ

.

Rồi khi gặp cố nhân

Bạn chớ lần khân

Nhớ ghi nhận những sắc màu chuyển động

.

Đối diện – người hay ma

Bạn đừng la

Anh ấy nhìn bạn cũng tương tự

.

Lăn tăn gì nữa

Mượn từ anh – bách diện bảo tàng

Một mặt người và…

.

Cùng nhập hội hóa trang.


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The origin

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

That fresh plate of fruit in your room

Swallowing my saliva 

Peeved you didn’t invite me

To see the exhibition

Ah 

It’s plastic

Those paintings, paintings and the crowd

Pointing 

A torrent of chit chat like the tides.

.

April 2019

_____

MẪU GỐC

.

Đĩa trái tươi phòng anh 

Tôi nuốt nước bọt

Hậm hực vì chẳng thấy mời

Xem triển lãm

À

Nó bằng nhựa

Những tranh, tranh và đám đông 

Chỉ trỏ

Tiếng chem chép như thủy triều.

.

8/2/2017


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Absence

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

In a class call

Serious or chaotic

He was in

Seconds of awkward silence

.

He acknowledges

He’s there

Everyday

A cold pot of tea

.

The tea leaves moulding

Resounding

In oblivion in darkness

No one should open the lid

.

In truth, he didn’t know where he’d been..

.

August 2020

_____

VẮNG MẶT

.

Trong mọi cuộc điểm danh

Nghiêm trọng hay xô bồ

Anh

Mấy giây ắng lặng

.

Chỉ anh biết

Anh vẫn đó

Mỗi ngày

Như bình trà nguội

.

Bã trà lên men

Ngân nga

Trong lãng quên trong tối đen

Đừng ai mở nắp

.

Thực ra anh cũng không biết anh bỏ đi đâu.

.

6/2/2017 


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

An old season

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Wanting to download an old season

Pondering which folder it should go

Would lose its scent as background

A hassle to find if hidden

Fingers clicking ebbs and tides

… stretching long then… drifting… .

.

March 2019

***

MÙA CŨ

.

Muốn download một mùa cũ

Phân vân biết để vào đâu

Đặt màn hình sợ bay hương

Giấu kín muốn tìm lại ngại

Ngón nhấp nhổm đứng ngồi

… nguýt dài và… trôi… .


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet. and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Dining room still life after some shuffling

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

DINING ROOM STILL LIFE AFTER SOME SHUFFLING

.

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

.

The apple didn’t roll-off 

Still drew a soft brown-red hue

.

Not a crack on the bowl

Lucent

.

The teapot’s spout unchipped and the set of six whole

Gravitating on the tray

.

The ambient pure

Shadows of vague green foliage awash the white wall

.

“Art or Politic”

Draw whatever. 

.

April 2019

_____

TĨNH VẬT PHÒNG ĂN SAU XÔ XÁT

.

Bình hoa không đổ

Kính không vỡ

.

Quả táo chẳng lăn đi đâu 

Vẫn hắt một vầng đỏ nâu dịu dàng

.

Vành bát không chút mẻ

Sáng bóng

.

Ấm không sứt vòi chén nguyên sáu chiếc 

Xúm xít trong khay

.

Không khí trong vắt

Tường trắng bóng lá xanh mờ

.

Art or Politics

Vẽ gì chả được.

.

11/5/2016


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The scent of poetry

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Outbidding the entire autumn

Binding numerous seasons of poetic 

Blooms of pomme de lait

.

Night

Ajar

Sticky thick with the sweet smell of poetry 

.

September 2019

_____

MÙI THƠ

.

Bao thầu cả mùa thu

Buộc nốt mấy mùa thơ

Hoa sữa

.

Đêm

Hé cửa

Đùng đục một mùi thơ nẫu lòng.

.

26/9/2019


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: