I want to rush home

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I want to rush home

by the door

her, of a brilliant dusk

.

I’m in minutes fragile

as clouds

high and falling

.

a kiss

quivering music

.

April 2020

_____

tôi muốn chạy về thật nhanh

bên bục cửa

cô gái của buổi chiều rạng rỡ

.

giây phút tôi thấy mình mỏng manh 

như đám mây

phồng lên và trút xuống

.

một nụ hôn

rung như âm nhạc


Trần Duy Trung, the poet born in 1981, in Truc Ninh, Nam Dinh, currently living in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Shun

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

S h u n

____

last night a stranger

crept into my dreams

.

stood in front of a house the year I was ten

like a tree, silent

.

stood in front of a field, where there’s a grave of a man

the green grass of twenty years ago

.

in the dark eyes deep as the forest

shaking in bouts of fever

.

he cried

the tears

.

fell on my cheeks

as I wake.

.

(January 2020)

L ư u Đ à y

——-

đêm qua một kẻ lạ mặt

đã lẻn vào giấc ngủ của tôi

.

đứng trước căn nhà năm tôi mười tuổi

như một cái cây im lặng

.

đứng trước cánh đồng, nơi nấm mộ một người đàn ông

cỏ xanh từ hai mươi năm trước

.

trong đôi mắt thẳm sâu như cánh rừng

run lên từng cơn sốt

.

và hắn khóc

và nước mắt

.

chảy trên má của tôi

khi tôi tỉnh dậy.

___

Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.


Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Rain

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the sound of falling trees

sound of oars through drifting clouds

the breathing shadow of a timber bridge

rustling grass hut

jiggling wind chimes

pungent scent of soil in the field

A visitor in the middle of June’s storm…

June 2022

_

Mưa

tiếng kêu thân cây gãy

tiếng mái chèo khua nước đám mây

cái bóng của cây cầu gỗ thở

tiếng xạc xào lều cỏ

tiếng leng keng của chuông gió

mùi thơm của đất đồng

Vị khách tháng sáu đến trong cơn giông…

———

[trong seris sự tĩnh lặng của nước]

Thơ Trần Duy Trung


Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I was a captive under a shadow

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I  w a s  a  c a p t i v e  u n d e r  a  s h a d o w

——-

last night,

and all over the world

saplings of timepieces 

covered the entire sky

I saw myself running through the night

under its huge shadow

under the tireless ticking

the shadow was big

big enough to hold me captive…

till the moment I woke up

and saw the light:

each one of us is a sapling of a timepiece

covering the earth with time.

FEBRUARY 2022

_____

d ư ớ i  c á i  b ó n g  g i a m  c ầ m  t a

——-

đêm qua

và trên khắp mặt đất

những cái cây đồng hồ mọc lên

phủ kín cả bầu trời

tôi thấy tôi chạy mãi trong đêm

dưới cái bóng khổng lồ của nó

và những tiếng tích tắc không ngừng nghỉ

cái bóng lớn đến nỗi

chúng giam cầm ta

những tiếng tích tắc giam cầm ta…

cho đến khi tôi tỉnh dậy

và nhận ra sự thật:

mỗi chúng ta là một cái cây đồng hồ

đang phủ thời gian lên mặt đất.

——

[trong se-ri mỗi khắc giờ thực tại]


Trần Duy Trung, the poet born in 1981, in Truc Ninh, Nam Dinh, currently lives in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

an imaginary verse

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

a n  i m a g i n a r y  v e r s e

____

flying coffins

crowding the sky came

.

I used my imagination to stop them 

touching

a couple flying high

.

a couple to the earth floating by…

.

the coffins of fresh 

dead bodies

right by my breath 

flies

.

March 2020

_____

m ộ t  b à i  t h ơ  t ư ở n g  t ư ợ n g

——-

những cỗ quan tài bay

chật kín cả bầu trời

.

tôi cố tưởng tượng để chúng không va

vào nhau

một vài cái bay cao

.

một vài cái bay gần mặt đất…

.

những cỗ quan tài người mới mất

bay sát hơi thở của tôi

.

[trong seri mỗi khắc giờ thực tại]


Trần Duy Trung, the poet born in 1981, in Truc Ninh, Nam Dinh, currently living in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: