Summer fever

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Summer Fever

Hạ Trắng

The long road upon thin shoulders calls the sunlight there thy sleeves fly.
Through thy sad eyes, daylight, butterflies blooming a heart high.
Thy way home, not a cloud
Ever ignites the path of heavenly light.

Spell bounding dusk calls the sunlight to see to white flowers fly.
So brighter by morning light thy thin fingers
Thy arrival in my surprise
Calling the death of the sun upon an endless spring

Ah, life, thank thee upon this obsession the call of autumn.
Sad be the sky, the high winds, me taking thy light feet home.
Begs life for each other forever sunlight ever the call of sadness
Our cover is crumbling but please, let us turn grey by endless calls of each other’s name.

Call the sunlight, adorn thy hair the blossoming falling light
light deliver thee to higher land in the constant wind
Thy sleeves now beyond the clouds
In this spellbound yearning, the endless call of thy name
_____
August 2020

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ bờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê nàyTrịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Ageless beauty

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

AGELESS BEAUTY

DIỄM XƯA

Upon the eaves of an ancient spire it rained again and again
Your tired eyes thin limbs in the long gone days
In sounds of the falling autumn rain the erosion of tiny footprints
Sounder the eyes upon the endless path

Upon the endless tiny leaves it rained again and again
The afternoons waiting for the rain to pass by
Upon your footsteps the fallen leaves quiet
Chilled to the soul the sudden regrets

Where were you when it rained this afternoon
What if upon us the heartache
We have not each other, (gosh)the searing pain
Please hasten your footsteps

To stir the heart of the sea the rain came again and again
So how do you know it breaks not, the heart of a stone
Please please let it rain through this vast land
So the drifters may forget they’re drifting

Please please let it rain through this vast land
Since eventually even rocks needs each other

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

On the wings of a crane

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

On the wings of a crane

Như Cánh Vạc Bay

Warm thy lips, redder than The Sun
Thy eyes deeper, than heaven weeps
Fallen a strand of thy hair
Wove waves through my life.

Wind shall rise for thy gleaming hair
Clouds shall sigh in envy
Settles by thy shoulders they rest
On the wings of a crane to a distant sea.

Still, The Sun envies thy lips?
Still, the skies weep sorrow in thy eyes?
From the moment we unite…I knew
Destiny part thou art ever from me.

Greet thy feet the clearest spring
Leaves glistens held in thy hands
Their colour autumns from longing
Ominous as this doomed life.

Happiness, does it follow thee home?
Spring, will it find thee there?
Whispered are a thousand teardrops
Fills an ocean it pours pure clear.

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.


Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: