A fruitful season

A poem in Vietnamese by Bạch Diệp
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Lean out of the window and see

The wind whisking away the fall

The fruit rolling 

Children out of breath laughing

The lyric unclear

Fragrant with cake baking

The overwhelming yearning scent of cinnamon

Steeped in a kiss of tea leaves

Jubilant sunlight in copious shades flaunting

Atop the old lonely rose bush

Ten fingers of fragrant herb

Hiding

The toes beneath the dinner table

Behind the mass of tangled hair 

Her childish grin…

_____

FEBRUARY 2022

_____

MÙA TRÁI CHÍN

Chồm qua cửa sổ mà hóng

Ngọn gió đẩy mùa thu

Lăn lóc trái

Bọn trẻ con cười sằng sặc

Một bài hát gì không rõ

Thơm mùi bánh nướng trong lò

Thèm chiếm hữu hương mộc quế

Trong nụ hôn sâu của trà

Nắng ầm ào khoe các kiểu

Trên bụi hồng già cô đơn

Mười ngón hương thảo thơm

Dấm dúi

Những ngón chân dưới bàn ăn tối

Nàng giữ cho mình sau bờ tóc rối

Một nụ cười trẻ con….

                  Bạch Diệp


Bạch Diệp, the poet and artist is currently living in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: