it’s all in your head

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

it’s all in your head

it's all in your head

by morning
my blood will be cold
I'll find it hard to breathe

I'll be shivering
my lips blue
skin clammy damp with dew

I'll try to slip from my own body
cut off a leg, a hand
turn into an Escapee

I'll swallow a red pill
then swallow a white pill
I'll be fast asleep when I swallow the blue pill

a conflict
forces me to fly
into clouds

I am me
once more the pouring sunlight
upon my Mother's sky

(Mother, I'm but a broken piece
of someone else
while they're building their home)

please
please, allow me to fall

so
I
may
be
me
please

once
more
the moment 
Mother took me home

đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn

vào buổi sáng
máu của tôi lạnh
tôi khó thở

tôi đang run rẩy
đôi môi của tôi màu xanh và
da tôi màu sương giá

tôi cố gắng tuột ra khỏi cơ thể của tôi
cắt bớt một chân và một tay
hóa thành Người Trốn Thoát

tôi nuốt viên thuốc màu hồng
nuốt thêm viên màu trắng
tôi ngủ mê khi nuốt viên thuốc xanh

có một cuộc chiến tranh
đẩy tôi bay
thành mây trắng

tôi đã biết tôi
thêm một lần mưa nắng
trên bầu trời của Mẹ

(Mẹ ơi, con chỉ là một mảnh vỡ
của người ta
trong lúc họ làm nhà)

xin vui lòng
xin vui lòng, để cho tôi rơi xuống

để
tôi
biết
là
tôi

một
lần nữa
lúc Mẹ mang tôi về…
_____
AUGUST 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: