An old lullaby

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

An old lullaby

————

you return home
a prize in hand
your heart light 

many felt lightheaded
as they watched you laughed

while I was in awe of the United States of America
like waiting butterflies I hovered
eyes wishful

my two tiny hands giddy
in front of all the candy
I wanted to taste everything

I wanted to take one and run 
take and run
run and take
like in revolutions
a disappearing fog in my head
my childhood…

Bài hát ru ngày xưa

————

bạn trở về nhà
tay đầy món quà 
và bạn trở nên dễ chịu 

nhìn bạn cười 
nhiều người muốn xỉu 

khi tôi khám phá ra nước Mỹ 
như loài bướm chờ đợi 
bay trong ánh mắt xa xôi

hai bàn tay nhỏ bé của tôi 
cũng như sôi 
cũng muốn hốt 

chạy và hốt 
hốt và chạy 
như những cuộc cách mạng 
tưởng đã thành sương mù trong tâm trí
tuổi thơ…
_____
JUNE 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: