At the end of the year

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thi Phương Trâm

Days, months, and a year to the end touched upon the last drop of wine

approachable still the eternal spring

against the flight of an arrow, time on fire upon a swallow’s wings

the children full of joy

people’s eyes squinting picking out bits of grey hair

.

Dawn was delivered officially by a vessel thus Dusk

the endless rickety rails

ignites the very last dot of light

without a date out of nowhere

.

Across this grubby life with your hand in mine

through the blinding fog the steep hills

in view of the embrace of an ocean

a daunting tale of the rain carried by the river back to its origin

.

A birthmark is an acute hopeful reminder

the rapid healing hues of a scar

upon this full cup the cheers

from one beginning to another

.

The ruinous devastation of a pandemic

in buds, an Easter of a new day

on your lips the longest kiss

returning upon the wings of a hark 

.

December 2020

_____                   

CUỐI NĂM

.

Ngày tháng năm cạn chạm ly rượu cạn

hồ trường còn chút xíu tiếp cận

thời gian cháy cánh én ngược tên bắn

trẻ nhỏ vui khẳm

người người nheo mắt nhổ tóc sâu đen

.

chuyến tàu hoàng hôn chuyên chở bình minh

đường ray sình sịch xa hút

một chấm sáng cuối bừng

ở đâu đến không hẹn trước

.

nắm tay em vượt bụi trần

mù sương sương mù đồi cao

ngó biển rộng dang tay ôm

dòng sông câu chuyện trắc trở mưa về nguồn

.

vết chàm cấp tính niềm hy vọng

màu sẹo mau lành da

dzô dzô ly rượu đầy

từ khởi điểm đến khởi điểm

.

cơn dịch tàn khốc tàn lụi

phục sinh mầm mống ngày mới

hôn em thật lâu

đôi cánh hạc quay về


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: