and pain is the colour of clarity

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

tears

drawn by artists 

in clear

shades of sadness

hues of the wind

`

not red resin

shades of anger

embers of revenge

`

because hate is often colourless

and pain is the colour of clarity

_____

nước mắt

thường được các họa sĩ vẽ không màu

trong suốt

như màu của nỗi buồn

màu của gió

`

bạn đừng vẽ nó màu đỏ

màu của tức giận

và trả thù

`

vì hận thù đôi khi cũng không màu

như cơn đau

màu tinh khiết

_____

DECEMBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: