me wishing for more rain

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographer: Nguyễn Thị Phương Trâm

say

say that you have seen me 

seen me dissolving

drifted away in a river

along with the weed 

pebbles and seeds

faded like the reeds

trickling rivers glistening 

on my skin

say that you have seen me melt

inside existence

so I may be humble

on the easy wings of silence

on the leaves, the innocent water drops

slipping off blades of grass(like tongues)

wagging resentment

me wishing for more rain

me wanting the water to be less salty 

less salty than my tears

me wanting more thunder

to drown out the sound

of a song I love

me loving the way the rain 

blurs my vision

I’m bathing in it

polishing carefully each scar 

on my face 

not unlike the rain

uttered by a friend 

someone I wanted to talk to

the whole night 

who wouldn’t regret 

leaving such a pure soul.

May 2021

nói, 

hãy nói rằng bạn đã nhìn thấy tôi đang tan chảy

trong dòng sông

cùng với cỏ dại, mấy viên sỏi và cả những hạt giống 

bạc màu như mấy cọng lau sậy

lấp lánh dòng nước chảy

trên da

hãy nói rằng bạn đã nghe tôi tan băng

trong sự tồn tại

để tôi có mặt khiêm tốn

trên đôi cánh của sự im lặng thanh thản

với lá và giọt nước vô tội

trượt xuống những lưỡi cỏ

đang liếm và hờn trách

tôi ước sẽ mưa nhiều hơn 

tôi muốn nước trên bầu trời sẽ bớt mặn 

như nước mắt của tôi

tôi muốn sấm sét to hơn 

để át đi âm thanh 

của bài hát tôi yêu thích

mưa đang làm mờ tầm nhìn của tôi 

tôi thích tôi đang tắm 

từ từ lau chùi mọi vết sẹo 

trên mặt

không chỉ là mưa 

đó là một lời nói 

người bạn mà tôi muốn nói chuyện 

vì bạn sẽ để lại một linh hồn tinh khiết

sau khi tiếc

cả đêm…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: