Let’s go home together, if that’s okay

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

tie my hair

put a garland through my hair mother

.

I will hold high in my hand, a flag (tiny

tiny like me

tassels flying)

.

I will be marching in a parade

I will be marching in a protest

I will protest the guns aimed at my home

aiming at my parents

my classroom

my friends and everything that I love

everything dear to me

.

mother fasten my shoelaces tightly

I want to be sure on my feet

.

my feet are energetic

.

I will be marching in a parade

I will be marching in a protest

.

protest the war

.

hey, uncle with the gun, there’s blue 

and yellow in our flag, if you like it

I’ll give it to you

.

then we can all go home

I’m sure your mother misses you

the way my mother’s waiting for me at home

.

let’s go home together

if that’s okay… !

MARCH 4, 2022

—–

CHÚNG TA CÙNG VỀ NHÀ, CÓ ĐƯỢC KHÔNG… !

mẹ cài giùm con vòng hoa lên đầu

cột giùm con mái tóc

.

con sẽ cầm trên tay, ngọn cờ này (bé xíu

bé giống như con

lất phất tua đuôi)

.

con đi diễu hành

con đi phản đối

con phản đối cầm súng chĩa vào nhà con

chĩa vào ba mẹ con

lớp học con

bạn bè con

và tất cả những gì con yêu thương, thân thuộc

.

mẹ cài giùm con dây giày cho chặt

chắc đôi chân

.

con không mỏi bước

.

con đi diễu hành

con đi phản đối

.

phản đối chiến tranh

.

chú cầm súng ơi, cờ có màu xanh

cờ có màu vàng, chú thích không, cháu tặng

.

rồi về nhà

chắc mẹ chú bên kia đang đợi 

như mẹ cháu ở đây cũng đang đợi

.

chúng ta cùng về nhà

có được không… !


Phạm Hiền Mây, the poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: