the discarded votes of a nation

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

we’ve been waiting for their announcement

the result of the election

you refused lunch, even after I begged you

perhaps you want to stop praying for happiness

dreams on an empty stomach unreachable

`

we’ve stuck our tongues out

but couldn’t imagine the saltiness of sea or blood

`

we dreamed of a sky

though in the end there’s nothing but hollow darkness

`

we got one life

and we got nothing

`

the discarded votes of a nation

like poetry appearing overnight

from the cracks of the four walls

`

poems that aren’t black or white 

coloured, rich or poor

wages or subsidies

fat or skinny

`

it’s a knife used 

to pry open our mouths 

just for a yawn

_____

chúng ta đã ngồi chờ 

người ta thông báo kết quả một cuộc bầu cử

em từ chối ăn trưa dù anh đã van nài 

có lẽ em muốn quên lời nguyện cầu hạnh phúc 

những giấc mơ bụng đói quá tầm tay 

`

chúng ta đã cùng nhau lè lưỡi 

nhưng không thể nào biết được vị mặn của đại dương hay máu 

`

chúng ta hy vọng có bầu trời 

nhưng cuối cùng là một màu đen thăm thẳm

`

chúng ta chỉ có một cuộc đời

và chúng ta đã không làm được điều gì cả

`

những lá phiếu bị vứt bỏ của một đất nước

như những bài thơ 

nửa đêm thấm ra từ các vết nứt

quanh bốn bức 

tường 

`

những bài thơ không da đen hay da trắng 

nghèo hay giàu 

ăn lương hay trợ cấp 

ốm hay mập 

`

nó là con dao chúng ta dùng cạy miệng của mình

để mở ra và ngáp

_____

NOVEMBER 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: