the poem, it will always surpass the aptitude of the poet

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem 

it will always surpass the aptitude of a poet

don’t think that the poem’s life ends 

in a fire

`

the droopy brows of the poem, its eyes

the flare of a sword’s blade

the undefined teeth marks

as it bites

the paper

`

a voice crying out

in the realisation of the humanity in the poem

because we’re all ashes

in the end

`

within the grey chill of a dead sunset

the poem continues to rise

fly easily in the sky

like any star

that flies

yet never ignites

`

often, poetry is born in the sneakiest way 

via a crack in the awareness of a drunk

and a market-oriented economy

feel free to be as abstract 

and as surreal as you like

May 2021

bài thơ,

luôn vượt quá khả năng của nhà thơ

bạn đừng cho rằng bài thơ sẽ kết thúc đời mình trong lửa

`

lông mày của bài thơ rất buồn, mắt của nó 

lóe lên một lưỡi gươm 

các dấu răng không rõ

khi nó cắn

vào tờ giấy

`

có một giọng nói đã khóc 

khi tưởng bài thơ như con người

vì cuối cùng ai cũng bị vùi

trong tro bụi

`

trong cái lạnh hoàng hôn màu xám

đã chết, nhưng bài thơ

bay đến từ bầu trời, vẫn thanh thản

như ngôi sao 

đang bay

không bao giờ bốc cháy

`

thơ, nhiều khi được ra đời một cách lén lút như vậy 

từ kẽ nứt của ý thức gã say 

và nền kinh tế thị trường định hướng

tha hồ siêu thực và trừu tượng…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: