the finite and the infinite

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the finite and
the infinite

now and
the future

forever changing

and still
never ceasing

demanding
challenging each one of us

a string of silence

fluid and
enduring

.

today, I’m fresh and new
I’m around somewhere
in the dark

only from these hands
my hands
my voice
could there be the answers

I know something is not right
when I find your voice ahead of mine
I want your hand when my fumbling hand fails
I’m living my life thanks to you

one hand and one voice
the answer
echoing in the dark

and my reply was
I’m all I need

February 2023


hữu hạn và
vô hạn

hiện tại và
tương lai

mãi mãi thay đổi

nhưng vẫn
không ngừng

đòi hỏi và
đòi lại từ chúng ta

một chuỗi
những tĩnh lặng

trôi chảy và
cố định

.

hôm nay tôi tươi mới
tôi xung quanh
trong bóng tối

chỉ có đôi tay của tôi
chỉ có giọng nói của tôi
trả lời các câu hỏi

tôi biết tôi không ổn khi tìm giọng nói của bạn
trước cả giọng nói của tôi
tôi muốn bàn tay bạn khi bàn tay vụng về của tôi thất bại
tôi đang sống cuộc sống của mình nhờ bạn

một bàn tay và một giọng nói
vang lên trong bóng tối
là câu trả lời

và tôi đã trả lời
tôi là tất cả những gì tôi cần


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: