does it help us to avoid the need to look at the virus?

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phươg Trâm

.

why do we need the smell of poetry

does it help us to avoid the need

to look at the virus?

.

the poets are dead

more because their wives have left them

or because they’re alcoholics?

why do we need poetry

when the world is busy

researching the atomic bomb and drug treatment for erectile dysfunction?

.

who should be mentioned

when the virus beckoned

turns into a lion?

.

when is poetry applicable

couldn’t just be

something for teachers

and their students in exams

and practice writing pretty words?

.

their books shall be nice

and clean

like the answer of a beauty queen

war

is bad

(and that

she can’t

cook..)

.

again when is poetry applicable

so we may study the instructions

on how it is used?

.

if poetry is needed

why not import poets

like importing products Made in China

a container at a time

standing by

piled up high?

.

listen to poetry as though listening to the rain

what’s communicated by the rain

if the virus is vicious

add a question mark

it’s close to

laying still

legs wide open

daring not

a breath…

_____

tại sao chúng ta cần mùi của thơ

nó có giúp chúng ta ngó lơ

con vi rút?

.

các nhà thơ đã chết

vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu

nhiều hơn?

.

tại sao chúng ta cần thơ

khi thế giới

đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

.

ai sẽ xử

khi mấy con vi rút hóa thành con sư

tử?

.

thơ sử dụng vào những việc gì

chẳng lẽ

chỉ dành cho các thầy cô

giúp các em học sinh luyện thi chữ 

đẹp?

.

vở của các em sẽ sạch

sành sanh

như hoa hậu trả lời

chiến tranh

là xấu

(và cũng vì

nàng không biết nấu

cơm…)

.

vậy thơ sử dụng vào những việc gì

để chúng ta còn đọc kỹ

cách dùng?

.

nếu cần thơ

sao người ta không nhập khẩu nhà thơ

như đang nhập hàng tàu

đóng từng container

bên cầu

cao ngất?

.

lắng nghe thơ như lắng nghe mưa

những gì mưa nói

nếu con vi rút chơi ác

thêm dấu hỏi vào

bạn gần như

nằm im

dang chân

không còn

dám thở…

_____

MARCH 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: