yeah, the end of the year is exhausting

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

yeah, the end of the year is exhausting

tripping over everything with a drink in your hand

if only there weren’t such a thing as sadness

always with the dreams of an outsider 

beyond the sweat and the tears

time is much like the rustling leaves in the night

regretting not the failures neither here nor there

the jaw shattering punches 

look, just laugh out loud

it’s a long long life

another year well done

it’s true, nothing is a sure thing

and you’re as weary as the hay after the harvest

falling apart like dirt 

ready for ploughing

ready to be left behind

and forgotten…

.

December 2018

_____

  

ừ cuối năm ừ thì thấm mệt

chén rượu xuôi tay chập choạng vỉa hè

giá có thể mà không buồn được

mơ giấc mơ làm kẻ ngoài lề

ngoài lề mồ hôi ngoài lề nước mắt

năm tháng bây giờ như lá giữa khuya

thôi đừng tiếc một-hai-thất-bát

những vung tay tưởng vỡ mặt người

tự dưng bật một tiếng cười 

một năm vun vút, một đời hơi lâu

chắc gì, đã chắc gì đâu

đã xơ xác như rơm sau mùa gặt

đã tơi vỡ để cày lên như đất

đã bắt đầu để bỏ lại phía sau


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: