her hair dripping

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

her hair dripping

wetting the white lace 

at the back of her wedding dress

as you fell through the coil of exploding 

firecrackers lit up 

by the band

along the length of her hair 

the shiny hair pins 

twinkling, a reminder

nothing here is yours

you no longer possess anything green

nor, do you have the sea

you have no choice but love 

the Sun

rising in sounds of green bells 

from a green meadow

beneath

the sea

you are dying

from holding onto the sweetness

in your mouth

the wind rolling in

because of one rainy cloud

you tasting the earth, the sky

to after dip 

them, in the meadows

the rays of happiness

slipping away so romantically 

in your eyes

you have but one choice

run across the grass 

look at her as though 

you’re looking at a boy

March 2019

_____

tóc chảy ướt phía sau
váy cưới của nàng
màu trắng

bạn rơi vào vòng xoắn ốc
tiếng pháo
nổ vang của ban nhạc

trên chiều dài sợi tóc của
nàng, cái kẹp tóc làm sáng tỏ
tất cả những gì không phải
của bạn

không có màu xanh
bạn, thậm chí không còn cả biển
bạn đành phải yêu
mặt trời
đang nhô lên tiếng chuông màu xanh
nghe từ đồng cỏ xanh
dưới đáy
biển

bạn chết lịm
vì đã ngậm ngọt ngào
trong miệng

và gió cuốn bởi
một đám mây mưa
bạn nếm mùi vị trái đất, bầu trời
sau đó nhúng
chúng, vào những ngọn đồi

ánh nắng của niềm vui
trượt đi
bạn nghĩ là lãng mạn

bạn chỉ còn cách
chạy qua đám cỏ
nhìn nàng
như đang nhìn một cậu bé


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: