when the poem had completely lost its mind

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


source: Thái Hạo’s social media page

when the poem had completely lost its mind

it was taken to the court

the maiden’s laughter

like the gale

sheer garment filled the sky

.

the winter afternoon

bellowed a cow in labour

the heavy thud of a calf

quagmire of birth

bloody placenta

.

nothing but silence out on train tracks 

sleepers unmoving 

as I rested my head on a spring meadow

as sleepy as those men after copulation 

after sleeping with countless nameless women 

.

summer is now across the fields

the calf continued to search for its mother

screaming, chased after the yellow thunder

flashing sky

blue lightning

FEBRUARY 2022

_____

 

khi bài thơ mất trí

bài thơ bị dẫn ra pháp trường

cô gái đồng trinh cười

như gió xé

áo mỏng đầy trời

.

buổi chiều mùa đông

con bò cái rống lên vì cơn đau đẻ

tiếng rơi nặng trĩu của một con bê

trên vũng lầy của cuộc sinh nở

trên đám nhau thai đẫm máu

.

đường tàu nằm im

những thanh tà vẹt nằm im

gối đầu lên cánh đồng mùa xuân

như những người đàn ông ngủ say sau cuộc ân ái

với người đàn bà không biết tên

.

cánh đồng giờ mùa hạ

con bê con tìm mẹ

vừa kêu vừa chạy theo tiếng sấm màu vàng

trong vùng trời lấp lánh

những sợi chớp màu xanh

.

Thái Hạo


Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: