Are you crazy!

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


what are you looking at

you reckon I’m the guy who dropped the 2 Indian guys the other day

are you crazy

do I look like a racist

look again

in front is a tumbler of liquor

not a gun

do you believe I have the guts to kill

are you crazy

do you know why I look so stupid

that guy donald-duck has changed me

causing everyone to misunderstands my intentions

when another Indian guy is serving me liquor

outside work hours

my only way to survive

in this life

after 3 divorces

why would I need to kill some Indian guy

what for

if it weren’t for this Indian guy there’s always another to serve me liquor

you’re mistaken

believing I can accomplish such a huge task

like that guy donald-duck has thought

I’m no more and no less a drunk

after 3 divorces

lucky I’m not in the streets

by the intersections

a common depiction

in the United States of America

a daily sighting

on your way home

.

what did you just say

you’re Vietnamese

you’re a Republican

so what

I need the bar to open longer hours that’s it

got-that!

.

September 2020

_____

có điên không!

.

nhìn gì

bạn nghĩ tôi là khứa lão mới vừa dớt 2 gã Ấn Độ mấy hôm trước à

có điên không

tôi giống một kẻ kỳ thị da màu hay sao hả

nhìn kỹ đi

trước mặt tôi là một ly rượu

không phải là khẩu súng

bạn nghĩ là tôi có khả năng giết người sao

trong khi cái khả năng giết chính tôi còn không thể

có điên không

bạn biết tại sao mặt tôi nhìn ngu vậy không

chính khứa lão donald-duck đã biến dạng tôi

đã làm mọi người ngộ nhận tâm ý tôi

khi một gã Ấn khác đã bán rượu cho tôi

ngoài giờ

để tôi có thể sống sót

trong hoàn cảnh

phải ly dị 3 lần

thì làm sao tôi phải bắn giết một gã Ấn

để làm gì chứ

không có gã Ấn này tôi vẫn mua được rượu từ gã Ấn khác cơ mà

bạn thật nhầm lẫn

khi nghĩ rằng tôi có thể làm được chuyện lớn

như khứa lão donald-duck đã nghĩ

tôi chỉ là một anh nát rượu không hơn kém

sau khi đã ly dị 3 lần

cũng may tôi chưa đứng đường

ở các ngã tư

một hình ảnh đặc trưng

của nước Mỹ

mà có lẽ bạn sẽ nhìn thấy

trên đường đi về

mỗi ngày

.

bạn vừa nói gì

bạn là Việt Nam à

theo đảng cộng hòa à

ủng hộ donald trump à

mặc xác bạn chứ

tôi chỉ cần tiệm rượu mở cửa thêm giờ thôi

got-that!

https://damau.org/45939/co-dien-khong?fbclid=IwAR1uoVEYVok7fz6-_83uZKag61AzDUxMPzJ_UbA9hwCYRx4pDhe8yiy2qec


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, United States.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: