Letters in a bottle

LETTERS IN A BOTTLE

On the isle
sitting by I
numbering each grain of sand

across the sea my muse
wrinkled smiling bemused
forgotten youth

Have you ever seen anything more beautiful?
gosh…

snap! I didn’t know I couldn’t!
(a hand caught in the cookie jar)

11.2019

NHỮNG BỨC THƯ GỬI TRONG CHAI

trên cù lao trơ trọi
tôi ngồi bên tôi
đánh số từng hạt cát

phía bên kia biển, nàng thơ của tôi
nhăn nhó mỉm cười
– bạn mất cả đời để ngạc nhiên
để mơ điều tốt đẹp?
trời ơi…

tôi búng tróc ngón tay vì biết mình không thể
ngón tay tôi còn kẹt trong một cái cổ chai…

8. 2021


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: