if the electrical pole

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Harry Hạo

if the electrical pole

from America could return or from Vietnam go so

it would for a day play in the sea

and discover an empty shell on the sand

singing still then

by the corpses of boat people

the sweet melodies

tries it did, forget the complicated things of its past

the time it could only partly pay for a spot to bury the oil pot 

hence a star was stuck

back by the long slender fingers

ripped of its fingernails

and the electrical pole chased by some terrifying fear

it ran while blowing a balloon

of crying children

afraid it may burst

it ran even though it could come home

with a round polished pebble

picked up then, its entire world

a sombre blue of the sea

now for whatever reason

the electrical pole is still afraid

the sea maddeningly weighs down

sinking and can’t breath

more than half dead…

____

một cây cột điện có thể

từ mỹ về hay từ việt nam qua cũng vậy 

nó sẽ đi xuống biển để chơi một ngày

và phát hiện ra một vỏ sò đang nằm trên cát 

vẫn còn đang hát

bên những xác người vượt biên 

nó hát ngọt ngào

cố không nhớ những rắc rối ngày xưa của mình

lúc mua bãi chôn dầu chung tiền còn thiếu

nên một ngôi sao bị mắc kẹt

lại với những ngón tay thon dài

bị rút móng 

và cây cột điện bị truy đuổi bởi nỗi sợ khủng khiếp

nó cứ chạy trong khi vẫn đang thổi một cái bong bóng 

của mấy đứa trẻ đang khóc 

vì sợ vỡ 

nó cứ chạy trong khi nó có thể trở về nhà 

với một hòn đá tròn nhẵn

vừa nhặt lên làm một thế giới của mình

xanh âm u như biển

dù bất cứ lý do gì 

cây cột điện bây giờ vẫn sợ 

biển nặng muốn điên  

nó chìm và ngộp thở

chết hơn một nửa…

_____

JUNE 2020

Note: After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, it would have also left” The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in an official event, bringing to the surface an old wound that has never healed 


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: