Boo 5

October 12, 2021

Boo thân mến,

Thời gian bay một cách lạ thường, chúng ta có dành hương gì cho nó không? Lâu rồi chúng ta không tâm sự, bạn tôi hồn xác sao rồi? Những câu hỏi tôi hỏi anh hay tôi hỏi tôi? Chúng ta làm bạn với nhau làm chi chứ? Để tôi lợi dụng những bức tranh của anh, những câu thơ? Những màu sắc tôi cướp của anh đem về tô lại cuộc đời của tôi? Nghe có sến không, như những khúc Lan và Điệp tôi đã thuộc lòng không hiểu vì sao?

Anh khỏe chứ? Tôi hỏi anh hay tôi hỏi tôi?

Trâm


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: