The formidable sea

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm 

The lies I’ve told

These lies I’ve told so old

Old as the ancient trees

Old as the sea

.

The words woven in Moonbeam

In burnt Sunlight seems

In the whispering sea breeze

in your ear sighing, me

.

My laboured hunk of muscle

In tides wistful

Pounds pounding away

Ah the things I can, can’t say

.

To swim

To savouring the saltiness

The formidable sea

_____

Biển mặn ghê gớm

.

Tôi nói láo miết rồi

đến giờ vẫn nói láo

những lời nói láo già như cổ thụ

xưa như biển

.

Những lời nói đan thành ánh trăng lừa dối

thành ánh mặt trời

bốc cháy trong gió biển

rì rào bên tai bạn, thở dài

.

tôi, cơ bắp cuồn cuộn của tôi

trong thủy triều đăm chiêu với những điều

tôi có thể

và không thể nói

.

Bơi

để thưởng thức vị biển mặn

ghê gớm

_____

SEPTEMBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: