Don’t

A poem in Vietnamese by Dương Diên Hồng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Don’t sing such songs of yesterday

We all lose sometimes don’t we

recall the nice things

Why bother with the sad things of this world?

.

Chew not on the painful pieces of memories

How then does such a festering wound heal?

ascend the old two-wheeler

in the gallery of our childhood, we always had each other

the times we had mixed up the oil with petrol

pushing the dead wheeler 

upon which mama and papa travelled the world together

thrown into the transient cloud of dust, the smoky exhaust, the joy.

.

January 2021

_____

THÔI… ĐỪNG…

.

Đừng hát mãi điệp khúc hôm qua

Ai trên đời chả có lần thua cuộc…

những điều tốt đẹp sao chẳng nhớ

nhớ làm gì chuyện thế gian buồn? 

.

Thôi đừng nhai mãi những mảnh ký ức đau

vết thương cứ khoét thì làm sao lành? 

ngồi lên đi, trên chiếc xe cũ kỹ 

trong bảo tàng tuổi thơ luôn có chị có em…

có những tháng năm xăng pha nhớt

đẩy xe chết máy…

mà ba mẹ đèo nhau đi khắp thế gian

mặc cho khói xe cuốn niềm vui quăng vào cát bụi vô thường…


Dương Diên Hồng, the poet is retired school teacher from Tây Ninh, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: