As teardrops, the letters fell

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài


Cao nguyên trong tâm trí tôi không phải là một thị trấn đầy người mà là một ngọn núi đầy mây. Không biết tôi muốn kiếm gì ở một đỉnh cao như vậy. Tu hành ư? Hay kiếm ngọn núi để gần với biển?

The highlands in my mind is not a metropolis full of people but a mountain full of clouds. I don’t know what I want to find at such a high peak. Solace and restitution? Or upon the summit, I will be closer to the sea?

Published in the April 2022 quarterly publication of Văn Nghệ Biển Khơi 94: http://www.bienkhoi.com/so-94/tho-nguyenthiphuongtram.htm


như những giọt nước mắt

những con chữ đã rơi

thành cơn bão trên những trang giấy trắng

những kỷ niệm của tôi về thơ

con chữ 

như oxy bơm qua mạch máu của tôi

thơ

ngọt ngào và dịu dàng 

dịu dàng và ngọt ngào

sự dịu dàng của những ngón tay dọc sống lưng tôi

ở trong một góc của tâm trí tôi

nhanh như ánh hoàng hôn

sự bừng sáng của tâm hồn tôi

là thơ tôi đó

—–

April 2022

by Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

—-

As teardrops

the letters fell

a storm upon the blank white pages

my memories of poetry

letters

the oxygen pumping through my veins

poetry

sweet and kind 

kind and sweet 

the tenderness of soft fingers down my spine

at the corner of my mind

brisk like the sunset

the dawning of my soul

poetry

April 1st, 2022


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: