On the autumn pavement

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


source: Thái Hạo’s social media page

On the autumn pavement

spawn from the destructive cracks of time

a single yellow alder

bewildered at first light

I thought of my mother

my wife

me

our homeland

the uneven tumultuous times

.

pushed back together the broken pieces of the past

fading pages of a book by the season

dotted broken fonts on the screen

fingers grasping holding onto endlessly nothing

.

I’m here watching the clouds in the sky break

into drifting petals

over the land

floating

corroded by each breath

a season of departure.

September 2020

_____

Trên sân gạch mùa thu

.

từ trong vết nứt của thời gian tàn phá

một cây đông hầu vàng

ngơ ngẩn sáng nay

tôi nghĩ về mẹ

về em

và về tôi

về những tháng năm không lành lặn

trên đất quê hương

.

ngày tháng đã xếp lại như gạch vỡ sau lưng

như những trang sách phai mực theo mùa

như font chữ vỡ trên màn hình

những ngón tay bấu chặt vào khoảng không vô tận

.

tôi ngồi nhìn mây trắng vỡ trong trời

thành những đám hoa trôi

trên xứ sở

lênh đênh

gọi mòn tiếng thở

mùa đi


Thái Hạo, the poet and journalist is currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: