Dare not name

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

DARE NOT NAME

Reality contemplating the word

into sleep embracing the bud of evil

where the moon sleeps

like a thief lulled by the night

in the realm of regret

afraid of holding on

the shard of sin

sorry dreams

the fierce fiction

fictitious truth

so-called uncontrollable/murderous heart

the dark & night forever the night & dark

staring at one’s feet

throbbing big toes

pierced soles

awakens the dull mind

late into the night cravings for the dark

true contradictions

November 2022

KHÔNG DÁM ĐẶT TỰA

Cõi thực chiêm tưởng chữ

chạy vào giấc đêm vòng tay ôm nụ dữ

nơi kia trăng ngủ

như kẻ cướp khuya vỗ về

dịu dàng dáng vẻ

trong cõi người ân hận

nắm tay còn e dè

như mảnh vỡ

có lỗi với mơ siết

quyết liệt hư cấu

sự thật cấu hư

cái gọi trái tim không kiểm soát/sát

bóng & đêm mãi đêm & bóng

xuống bàn chân

hai ngón cái hư đốn

lòng bàn chân gai đâm

tỉnh thức mê muội

nửa đêm cân não thèm mơ đêm nữa

mâu thuẫn có thật

VTQ


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: