Ta chọn yêu em trong im lặng…

Coleman Barks’ RUMI
Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Our next door neighbour’s flowers

Ta chọn yêu em trong im lặng…
Vì im lặng không có sự từ chối,

Ta chọn yêu em trong cô đơn…
Vì trong cô đơn em không của ai mà chỉ là của ta

Ta chọn thương em từ xa…
Vì khoảng cách sẽ che chở ta khỏi nỗi đau,

Ta chọn hôn em trong gió…
Vì gió mềm hơn môi ta,

Ta chọn ôm em trong giấc mơ…
Vì trong giấc mơ, em sẽ là mãi mãi.

#songngutaitram
Coleman Barks’ RUMI, M translated on February 26, 2020


Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī [1207-1273] also known as Jalāl al-Dīn Muḥammad Balkhī, Mevlânâ/Mawlānā and Mevlevî/Mawlawī, but more popularly known simply as Rumi, was a 13th-century poet, Hanafi faqih, Islamic scholar, Maturidi theologian and Sufi mystic originally from Greater Khorasan in Greater Iran.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: