the solemn poem

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the solemn poem 

with its eyes closed

she’s a monument

waiting for you

out at sea

you are heard

because she’s always waiting 

you’re aware that tonight

the night before

one day or another

in the dark 

beyond the sunset

she and you share a dream

upon dawn

as she wakes 

her heart would already be yours

an each night in sleep

you would forget you have already lost yourself

to the dark depths of the sea 

January 2019

_____

bài thơ trầm lắng

hai mắt nhắm

nàng như một tượng đá

đợi bạn 

biển xa xa

lời nói của bạn đã được nghe 

vì nàng vẫn đợi

bạn biết tối nay 

tối hôm qua

hôm kia

còn bóng đêm nào nữa

sau khi mặt trời lặn 

nàng sẽ cùng bạn chia sẻ một giấc mơ

vì khi nàng thức dậy 

với ánh sáng 

là lúc nàng đã gửi trái tim mình 

cho bạn

ngủ mỗi đêm

quên

mất mình đang chìm dưới biển


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: