pain is a metamorphosis

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

1.

don’t tell me

women can’t see 

there’s beauty in darkness

death is poetry

pain is a metamorphosis

cleansing is blood

don’t take away

my power

2.

the madness

the incredible 

exhilaration

3.

Why won’t you write?

since the only thing listening to you right now is paper

4.

love is a bitter reality

relax

add more sugar

5.

the present is but

yesterday is gone

and tomorrow

she will be dividing up the present 

6.

if only you could see your reflection in the mirror

you’ll understand why I’m so disappointed

7.

the past 

what’s gone

don’t hold on so tight

let it fall through your fingers

you can’t turn back

you can’t change anything

don’t be sad too

don’t be too sad

it’s only a small part of life

you shall rise and fall like the Sun

don’t be intimidated by the past

it’s just an excuse

forgive yourself

8.

just love me

I do not need anything

other than that

____

1.

đừng nói với tôi rằng

các cô gái không nhìn thấy

vẻ đẹp trong

bóng tối

cái chết là thi vị

nỗi đau là biến thái

máu là gột rửa

đừng lấy đi

sức mạnh của tôi

2.

sự hỗn loạn

rất

thơ mộng

3.

tại sao bạn viết?

bởi vì đôi khi

giấy là người duy nhất

lắng nghe

4.

tình yêu là một sự bình tĩnh cay đắng

bạn hãy thoải mái 

thêm đường

5.

thì hiện tại

hôm qua đã qua rồi

tôi sẽ ở đâu vào ngày mai

nàng vẫn còn tập chia thì hiện tại

6.

nếu bạn nhìn vào gương

bạn sẽ hiểu tại sao tôi rất buồn

7.

thì quá khứ 

là cái đã qua

bạn đừng giữ chặt nó

cứ để nó trượt khỏi tay bạn

bạn không thể quay lại

bạn không thể thay đổi gì cả

đừng buồn quá

đừng quá buồn 

đó chỉ là một phần của cuộc sống

bạn sẽ rơi xuống và lên cao như mặt trời

đừng mặc cảm về quá khứ

đó là lý do

bạn nên tha thứ cho chính mình

8.

chỉ cần yêu tôi

tôi không cần mấy thứ khác

_____

OCTOBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: