a rather mad affair

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Nha Trang Beach, Vietnam
A RATHER MAD AFFAIR

The wind wavered in the dead air
The demur rain passed away
The winter staggered
The sadness pooled

The alcohol stuck, choked up
The brew stagnant, flat
Cigarette smoke suspended, dead
The nibbles stale

This odd sadness!
This dull life 
The road ahead splitting up into a million path
Hand in hand but a ravine apart

You wavered like the mist
Rendered lack lustred our dreams
A ravenous silent affair
Amid this consistent decimation

An affair hovering in a deadly storm
Tore apart a hundred-year old vow
An unwavering obstinate heart
Thumping away rhythmically hurts still.

December 2020
_____

TÌNH ĐIÊN ĐIÊN

Gió chừ đang chết ngắt
Mưa chừ đã qua đời
Mùa đông đi cà nhắc
Nỗi buồn chừ lơi bơi

Rượu chừ đang tắt thở
Bia chừ sắp tàn hơi
Thuốc chừ đang chết khói
Mồi chừ không ai xơi

Buồn chi mà buồn lạ!
Đời chi mà u mê
Một đường chia mấy ngả
Cầm tay mà sơn khê

Em chừ như mây khói
Giăng kín màu chiêm bao
Mối tình câm khát đói
Giữa muôn trùng hư hao

Tình chừ như bão lớn
Xé trăm năm nát nhàu
Trái tim chừ cà chớn
Đập hoài những nhịp đau.

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: