blood, marrow and tears

A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

blood, marrow and tears

máu, tủy và nước mắt

lying there
waiting
spring rising from the endless scattered white bones
your body crumbling
spilling from the temples
the doomed rootless blood cells

settled on chewing each joint on your fingers
imagining the cheesy scent of happiness
blood
you thought
a cheap wine

all that noise
silenced
by the coming darkness
reigning on some magical golden dais of freedom

learn oh
be blindsided so
or pluck out your eyes mo
use your head to walk towards a dawn
turning into dust.

May 2023
_____

muốn nằm im
và đợi
mùa xuân hồi sinh từ muôn trùng xương trắng
đôi khi bạn vỡ vụn ra
như đám hồng cầu yểu mệnh
trên thác trán bơ vơ nòi giống

ngồi nhai từng khớp ngón tay
và tưởng tượng mùi phô mai hạnh phúc
đôi khi bạn nghĩ
máu giản đơn là loại rượu rẻ tiền

mọi âm thanh
sẽ hóa thành câm lặng
khi bóng tối hồn nhiên
ngự trị trên ngai vàng huyền hoặc tự do

hãy học cách
giả đui
hoặc tự tay móc tròng mắt của mình
và đi bằng đầu cho đến khi bình minh hóa bụi.

Trương Đình Phượng, the poet and writer born in 1984, currently lives in Nghệ An, Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: