Tôi thương bạn hiền

Cám ơn bạn hiền,
hoạ tôi như tiên ❤
Thơ con cóc tặng
Đinh Trường Chinh

Tôi thương bạn hiền
Đôi lúc hơi điên
Thức khuya khoắt triền
Dưới bóng ngoài hiên
Ngồi họa toàn tiên
Tiên trắng tiên miên
Ngắn dài tự nhiên
Hắn chẳng nghĩ liền
Giờ giấc đã biến

Tôi thương bạn hiền
Bạn bảo tôi điên
Nên leo núi liền
Để ngồi để thiền
Đau lưng chẳng yên
Đếm bọ đếm kiến
Đếm hết túi tiền
Cuối còn thêm điên
_____
May 2018


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: