a land where even the weed flowered

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


he crammed me into an apple

he swallowed a piece of me at a time

gosh oh dear oh dear god

oh dear

gosh

and when he is old

someone kneeling by his side would whisper: 

– I, your servant did call but you didn’t answer your majesty

I have lived an entire life

please treat me, your servant like a human being

not like an apple

that has fallen from a tree

hiding behind the mask

the fake smiles

where he lives

a land where even the weed flowered

where children are turned into flaming torches

where bees are turned into weapons

where wild birds are turned into warriors

though in the end the victor was killed

even the honest were murdered

much like a tweeting bird

all you need to do is be sick if you want to die

all crying like a hero:

– gosh oh dear oh dear god

oh dear

gosh

May 2021

anh ta nhét tôi vào trong một quả táo

anh ta nuốt tôi từng mảnh

ôi trời ơi trời ơi trời

ơi là trời

ơi

và khi anh ta

già, có người quỳ kề bên và nói:

– thần có gọi nhưng trẫm không trả lời

thần đã sống cả đời

hãy đối xử với thần như con người

đừng như quả táo

rụng

ẩn đằng sau mặt nạ

những nụ cười giả lả

ở xứ sở của anh ta

một vùng đất đến lá cỏ cũng nở hoa

đến em bé cũng thành ngọn đuốc

đến con ong cũng thành vũ khí

đến chim muông cũng là chiến sĩ

nhưng cuối cùng người dũng cảm bị giết

người trung thực cũng bị giết

như con chim đang hót

và một người chi cần bị bệnh để chết

mọi người khóc như một anh hùng:

– ôi trời ơi trời ơi trời

ơi là trời

ơi…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: