not poison

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
the poem
not poison
but candy
in flimsy silvery crinkly wrappers

you swallowed it and realised
angels were not real

you’ve wasted your life like the useless 
blue birthmark on your forehead

soon you’ll be on a trip
you’re not too old
but all around you
there’s no one left

history 
invariably do not welcome losers
into our faces
threw viruses and poison
the weight of a nation

+++

we live a happy life
when our husbands are sick

we live a happy life
when our fathers are dead

we live happy lives
when our children are hungry

please forgive us
forgive this glorious nation
_____

bài thơ
không phải thuốc độc
đó chỉ là những viên kẹo
gói trong lớp giấy bạc bị hỏng

bạn nuốt và biết rằng
các thiên thần không tồn tại

bạn bỏ lỡ cuộc đời bạn
với vết chàm màu xanh trên trán

trên chuyến đi muộn
khi bạn chưa quá già
bạn nhìn quanh
và không thấy ai ở đó

nhưng lịch sử
thường không đón chào những người thất bại
nó ném vào mặt chúng ta
thuốc độc, và những con virus cân nặng
bằng một đất nước

+++

chúng tôi sống hạnh phúc
khi chồng của chúng tôi bị bệnh

chúng tôi sống hạnh phúc
khi cha của chúng tôi bị chết

chúng tôi sống hạnh phúc
khi con của chúng tôi bị đói

ôi đất nước tuyệt vời
xin hãy tha thứ cho chúng tôi
_____
SEPTEMBER 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: