Easter

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Then one day, there’s no need to muck around being sad before anything is written. Each day like that is not exactly like that. All concerns are open to all sorts of sources, bustling will be the new day. He believes people should write A New Testament of the Bible. Easter Day is today, it is everyday. Every day is Easter.

July 2021

___

Một ngày, có thể không cần phải buồn và tịch mịch mới có thể viết được.Mỗi ngày như thế không phải thế. Mọi quan hoài có thể mở ra,mọi suối nguồn lại nhộn nhịp cho một ngày mới. Hắn thấy con người cần viết một quyển Thánh Kinh Khác. Mỗi ngày là một ngày Thiên Chúa tái sinh.


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

She’s even lovelier than the day she met him, in her dream

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

After she had met him in her dreams
She wondered if sadness
Could be mended, through poems

She drinks, she’s still sober
– I tried, familiarised myself with death
I’m but tired
You’re nothing but a dream
Nothing but poetry

Then one day she sees
The words were as lovely
As her lover, though she continued to drink
She’s even lovelier
(than the day she met him, in her dream)

September 2022

Nàng hỏi
Có thật bài thơ vá lại nỗi buồn
Sau khi nàng gặp chàng
Trong mộng

Nàng đang uống rượu, chưa say
Em cố gắng tập quen dần cái chết
Khi ảo giác chỉ làm em mệt
Anh trong mơ
Từ đó những bài thơ

Một ngày nàng thấy ra con chữ
Cũng dễ thương như người tình
Tuy nàng còn uống rượu
Chỉ nhìn nàng, thêm xinh


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The long journeys are the turning points in one’s life

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The long journeys are the turning points in one’s life

You’ve come home, or have I 

Forgot how to come home…


June 2022

_

Trang đời những chuyến đi xa

Em về, hay chỉ

Còn ta, quên về…

 


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The Book of Life

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

For some

Waiting are the mountains and rivers

Otherwise, it will be a long road

/

The Book of Life

Fire and ice

The awakening of human fate

/

But to him it’s simple

Flowers mean life

Across the land is sunlight…

May 2022

—–

Ở đó sông chờ và núi đợi

Ai khác

Con đường thành thăm thẳm xa

/

Quyển sách ngàn đời mở

Băng tan lửa đỏ

Thao thức phận người

/

Chỉ tội chàng đơn giản

Hoa của đời và nắng của trăm phương…


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Mantra

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

In truth, he does enjoy following the drama of many conflicts. When it comes to the truth, in such delusions each of his friend gave him a brick each, he’s aware such thoughts are rather far-fetch; in the darkest of nights he would chant over and over again his faithful mantras, hoping for some kind of grace; consoled himself with such words like “things will change, the Creator have given all those beautiful flowers upon the meadow… knock, and a door will open; ask, and you will receive. “Each day, giving birth to how many lifetimes, the beginning of how many lives.”

July 2021

__

Dù gì, hắn đã từng thích nghi với khá nhiều những nghịch cảnh. Từ giấc mơ mỗi người bạn sẽ cho hắn một cục gạch, đến sự thật, hắn biết rằng hắn đã viễn mơ; từ những đêm tối trời hắn đã âm thầm niệm chú, hy vọng từ nơi tối tăm một chút nhiệm mầu; hắn đã từng khuyên cho chính mình “ rồi sẽ khác thôi, Thượng đế đã cho những bông hoa đầy xinh đẹp trong đám cỏ kia…hãy gõ, cửa sẽ mở; hãy cầu, sẽ được. “Một ngày, bao nhiêu kiếp người được diễn sinh, bao nhiêu kiếp người khởi đầu.”


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Oh look, a poem by thanh dang

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Oh look

A poem by thanh dang

Reads as delightful as flowers

Now now

A poem by thanh dang

There’s a mention of Ông Bình Vôi*

No no

A poem by thanh dang

There were these clouds drifting

Just kidding

A poem by thanh dang

“Em” can’t say…

There “em” was after reading it

Half-way up the hill, crying

The bird was my witness.

June 2022

_

Ô kìa

Bài thơ của thanh đặng

Đọc như là ngắm hoa

Vừa thôi

Bài thơ của thanh đặng

Có hình ông bình vôi

Không phải

Bài thơ của thanh đặng

Sao có làn mây trôi

Giởn nầy

Bài thơ của thanh đặng

Em không thèm nói đâu…

Chuyện kể rằng sau đó

Em khóc giữa lưng đồi

Có con chim làm chứng.

*Ông Bình Vôi: in folklore, a heartless monk was turned into a ceramic pot with a hole, which contained bitter mineral slaked lime paste, the lime and areca nut are then wrapped into a parcel with a betel leaf to chew as a refreshing condiment. Betel leaves are used as a stimulant, an antiseptic, and a breath freshener, whereas areca nut was considered an aphrodisiac.

Source: https://lichngaytot.com/phong-thuy/nguon-goc-ong-binh-voi-284-209174.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3892533/#:~:text=Betel%20leaves%20are%20used%20as,nut%20and%20mineral%20slaked%20lime.


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

When bullets and bombs shreds poetry into pieces

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

When bullets and bombs shreds poetry into pieces

I’ve kissed you my love, perhaps for the last time

Wives hugged their husbands…the wheels of the convoy moved on

The children watched their father’s without a word of goodbye

.

I’m aware of a time like that

Forgetting is not so easy

Ukraine, because of you brother, I will pray

Like I did once for my country…

.

We are – an anti-communist outpost – for the liberty of the world

Brothers, you may – drop your weapons – wish for the joy of a nation

The end, for us both, a piteously sad affair

My nation, millions of people displaced, with the loss of land and seas, islands…

Your country, mountains and plains, decimated…

.

Brothers, your country rightly should be a flying dragon

My country should not be a sheep

It’s a time we should listen to our parish priest

“ Seek the Kingdom of God above all else…”!*

MARCH 6, 2022

—–

*Matthew 6:33

Khi bom đạn xé thơ từng mảnh

Anh hôn em, có thể cuối cùng

Vợ ôm chồng…chuyến xe chuyển bánh

Con nhìn cha, đâu biết chia ly

.

Tôi biết, có một thời như thế

Muốn quên nhưng chẳng dễ gì

Ukraine, vì các anh tôi cầu nguyện

Như từng cầu nguyện, núi sông tôi…

.

Chúng tôi – tiền đồn chống Cộng – cho hòa bình thế giới

Các anh – thả xuống khí giới của mình – mong được núi sông vui

Cái kết, cả hai, rất mực ngậm ngùi

Tổ quốc tôi, triệu người lưu vong, mất đất đai biển, đảo…

Quê hương các anh bây giờ sông núi tan hoang…

.

Lý ra quê hương các anh phải là một con rồng bay lượn

Lý ra quê hương tôi không phải là một con cừu

Thôi thời chúng ta cùng nghe cha xứ giảng đạo

“ Có một nước trời chân thật ở trên cao ! “


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I’ve been on the battlefield

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

I’ve been on the battlefield

Through our eyes, a lifetime is not enough to forget

Ukraine, who’s pushed you into such sadness

How could one human to another make an ocean of tears

.

I want to hold you child, together we’ll cry

No longer could I volunteer to be by your lover fight

The young people of Vietnam did once lay down their lives

The bitterness resided in our heart may it be North or South

.

You will die child, out on the battlefield you will die 

What’s left of your wins will be a nation of decimated cities

Shredded villages

The graves long with more graves

The entire nation’s a graveyard

.

I feel sorry for your loss and mine to have been born in the chaos of war

How could we blame the Creator

How could we blame anyone…

March 24, 2022

—–

Chiến trường đó một thời tôi đã thấy

Dưới mắt người, một kiếp khó lòng quên

Ukraine, phiên buồn ai đưa đẩy

Người với người sao biển lệ mông mênh

.

Tôi không thể ôm em cùng khóc

Tôi cũng chẳng thể cùng anh xung phong

Những người trẻ Việt Nam một thời nằm xuống

Dù Bắc dù Nam đắng chát trong lòng

.

Em sẽ chết, vào chiến trường em sẽ chết

Phần thắng là quê hương em thành phố tan hoang

Rách nát thôn làng

Mộ dài với mộ

Cả tổ quốc là nghĩa trang

.

Chia buồn cùng em cũng như chia buồn cùng tôi đã sinh ra trong thời binh loạn

Không thể trách được Thượng Đế trên trời

Cũng không thể trách về ai…


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: